2010-09-19 22:24:44

Val till riksdagen - Valnatt - Norrtälje

Samtliga 38 valdistrikt räknade

36,1%
8,0%
6,6%
4,9%
26,7%
4,4%
7,1%
5,0%
1,3%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,4%
+1,0
2006: 78,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 12451 36,1% +2163 +4,1 10288 32,0%
C Centerpartiet 2754 8,0% -322 -1,6 3076 9,6%
FP Folkpartiet liberalerna 2263 6,6% +131 -0,1 2132 6,6%
KD Kristdemokraterna 1698 4,9% -332 -1,4 2030 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9211 26,7% -959 -5,0 10170 31,7%
V Vänsterpartiet 1511 4,4% -30 -0,4 1541 4,8%
MP Miljöpartiet de gröna 2436 7,1% +918 +2,3 1518 4,7%
SD Sverigedemokraterna 1733 5,0% +1071 +3,0 662 2,1%
ÖVR Övriga partier 449 1,3% -251 -0,9 700 2,2%
  Giltiga röster 34506 100,0% +2389   32117 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 425 1,2% -377 -1,2 802 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 70 0,2% +62 +0,2 8  
VDT Valdeltagande 35001 79,4% +2074 +1,0 32927 78,4%
  Antal röstberättigade 44081   +2058   42023  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Norrtälje

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
32,5% 8,4% 5,9% 4,7% 29,8% 4,7% 6,1% 6,2% 1,7% 1,2% 0,2% 78,0%
26,9% 10,8% 5,3% 3,7% 32,2% 3,5% 6,7% 7,6% 3,2% 1,0% 0,2% 75,7%
37,5% 11,1% 4,9% 4,4% 24,9% 3,5% 5,6% 6,5% 1,6% 1,0% 0,7% 78,4%
31,6% 10,3% 7,5% 5,9% 23,8% 5,1% 6,9% 7,5% 1,4% 2,1% 0,5% 81,9%
40,2% 12,1% 6,7% 3,3% 19,8% 3,7% 5,9% 6,0% 2,3% 1,1%   75,4%
22,6% 4,4% 4,2% 3,9% 51,4% 4,5% 2,0% 6,3% 0,8% 1,2%   75,6%
26,3% 4,8% 3,2% 2,1% 41,4% 6,8% 2,5% 10,3% 2,6% 1,4%   72,5%
27,6% 5,7% 5,4% 4,2% 37,7% 7,3% 5,4% 5,2% 1,4% 1,4%   70,8%
32,1% 7,7% 4,9% 2,7% 36,5% 4,8% 4,4% 5,8% 1,0% 1,3%   81,6%
32,9% 6,4% 6,6% 7,3% 28,6% 4,7% 7,0% 5,1% 1,3% 1,3%   78,5%
31,7% 6,0% 7,3% 4,5% 33,3% 5,1% 6,5% 4,3% 1,3% 1,9% 0,4% 79,1%
30,0% 5,5% 5,8% 4,1% 35,2% 4,8% 5,4% 7,5% 1,8% 1,9% 0,2% 78,9%
36,8% 9,4% 7,5% 4,4% 22,4% 4,6% 6,9% 6,7% 1,4% 1,4% 0,5% 80,5%
27,8% 9,2% 2,5% 6,2% 29,8% 5,0% 9,2% 9,4% 1,0% 0,5%   77,0%
34,7% 11,2% 6,5% 5,4% 22,7% 3,4% 7,9% 5,0% 3,3%   0,2% 80,7%
37,8% 11,0% 5,8% 7,0% 21,5% 3,8% 8,1% 4,1% 1,0% 0,9%   72,0%
35,8% 11,4% 8,6% 7,4% 17,3% 6,8% 7,1% 5,2% 0,3% 1,5% 0,6% 81,5%
38,4% 7,7% 7,0% 5,0% 24,7% 4,2% 7,7% 4,2% 1,1% 1,2% 0,2% 80,4%
42,3% 9,3% 7,8% 3,9% 18,8% 4,3% 7,4% 5,0% 1,1% 0,7% 0,1% 78,2%
47,5% 4,7% 5,7% 7,7% 17,3% 4,7% 8,2% 3,4% 0,7% 1,2% 0,1% 80,3%
39,9% 10,6% 6,3% 3,9% 23,0% 4,6% 6,7% 4,2% 0,8% 2,4% 0,2% 81,6%
46,1% 6,8% 5,9% 5,0% 22,3% 3,6% 5,8% 4,0% 0,6% 0,9% 0,3% 84,9%
47,2% 12,8% 7,2% 5,0% 16,0% 2,3% 6,2% 2,0% 1,3% 0,3%   80,2%
38,3% 14,2% 4,6% 6,7% 20,8% 2,6% 7,3% 4,9% 0,7% 0,7%   81,4%
31,7% 6,0% 6,8% 4,7% 31,1% 5,0% 8,1% 5,2% 1,4% 1,4% 0,1% 75,0%
30,0% 3,7% 7,2% 4,5% 32,2% 5,1% 9,6% 5,4% 2,3% 0,9% 0,1% 77,6%
38,9% 6,0% 6,6% 6,9% 25,9% 4,6% 8,1% 2,5% 0,6% 1,3% 0,5% 86,9%
35,0% 6,0% 7,3% 4,1% 30,4% 4,0% 7,7% 4,1% 1,5% 1,0% 0,1% 81,1%
30,9% 6,2% 5,3% 3,9% 36,4% 3,9% 6,8% 5,4% 1,3% 1,2% 0,4% 78,2%
33,3% 4,1% 6,6% 4,1% 30,2% 6,0% 10,7% 3,5% 1,4% 1,8% 0,4% 76,3%
46,9% 7,4% 10,8% 6,1% 14,5% 3,1% 8,5% 1,9% 0,8% 1,3%   87,1%
35,3% 6,5% 7,8% 4,5% 27,7% 5,0% 8,4% 4,0% 0,8% 1,3% 0,1% 77,7%
35,9% 5,0% 9,7% 3,7% 29,1% 3,0% 9,5% 2,5% 1,5% 0,8% 0,1% 89,7%
40,6% 5,2% 8,1% 8,2% 21,1% 3,6% 7,5% 4,6% 1,2% 1,4% 0,5% 82,4%
23,2% 4,4% 5,7% 3,0% 42,6% 5,0% 7,9% 6,5% 1,8% 0,8% 0,1% 70,6%
37,4% 8,8% 5,1% 3,6% 22,4% 7,0% 8,6% 5,9% 1,2% 1,5% 0,5% 75,9%
35,4% 17,2% 6,3% 5,0% 20,2% 3,2% 8,0% 4,0% 0,7% 1,2%   83,1%
45,1% 9,5% 7,8% 5,7% 15,5% 3,9% 6,8% 5,1% 0,6% 0,8%   78,5%
37,4% 12,6% 4,4% 4,6% 23,2% 3,7% 7,0% 6,2% 0,7% 1,1% 0,6% 83,6%
39,5% 9,8% 7,1% 5,3% 26,2% 3,6% 4,9% 3,3% 0,4% 2,5%   80,6%
Norrtälje 36,1% 8,0% 6,6% 4,9% 26,7% 4,4% 7,1% 5,0% 1,3% 1,2% 0,2% 79,4%

http://www.val.se