2010-09-19 23:54:23

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Gunnarskär

24,8%
3,9%
7,6%
4,8%
44,9%
4,8%
3,1%
2,2%
3,8%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 88,9%
+2,6
2006: 86,3%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Gunnarskär

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 292 24,8% +94 +6,7 198 18,1%
C Centerpartiet 46 3,9% -15 -1,7 61 5,6%
FP Folkpartiet liberalerna 90 7,6% +15 +0,8 75 6,9%
KD Kristdemokraterna 56 4,8% -10 -1,3 66 6,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 529 44,9% +11 -2,4 518 47,4%
V Vänsterpartiet 56 4,8% -19 -2,1 75 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 37 3,1% +6 +0,3 31 2,8%
SD Sverigedemokraterna 26 2,2% +3 +0,1 23 2,1%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 45 3,8%   -0,3 45 4,1%
ÖVR Övriga partier     -1 -0,1 1 0,1%
  Giltiga röster 1177 100,0% +84   1093 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 2,1% -5 -0,6 30 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,3% +4 +0,3    
VDT Valdeltagande 1206 88,9% +83 +2,6 1123 86,3%
  Antal röstberättigade 1356   +55   1301  

http://www.val.se