2010-09-20 01:21:56

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Valnatt - Kungsbacka valkrets

Samtliga 41 valdistrikt räknade

42,1%
7,6%
12,0%
5,6%
17,2%
2,4%
5,7%
3,6%
1,5%
2,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,7%
+1,8
2006: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 8 +1 7
C Centerpartiet 1 -1 2
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 -1 4
V Vänsterpartiet   -1 1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Kbabo Kungsbackaborna      
Totalt 17 -1 18

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 19635 42,1% +3930 +5,0 15705 37,1%
C Centerpartiet 3555 7,6% -708 -2,4 4263 10,1%
FP Folkpartiet liberalerna 5573 12,0% +380 -0,3 5193 12,3%
KD Kristdemokraterna 2589 5,6% -864 -2,6 3453 8,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8004 17,2% -1055 -4,2 9059 21,4%
V Vänsterpartiet 1100 2,4% -186 -0,7 1286 3,0%
MP Miljöpartiet de gröna 2662 5,7% +1178 +2,2 1484 3,5%
SD Sverigedemokraterna 1680 3,6% +945 +1,9 735 1,7%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 717 1,5% -369 -1,0 1086 2,6%
Kbabo Kungsbackaborna 1060 2,3% +1060 +2,3    
ÖVR Övriga partier 44 0,1% -6   50 0,1%
  Giltiga röster 46619 100,0% +4305   42314 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 705 1,5% -254 -0,7 959 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 139 0,3% +123 +0,3 16  
VDT Valdeltagande 47463 84,7% +4174 +1,8 43289 82,9%
  Antal röstberättigade 56035   +3810   52225  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR BLANK OG VDT
50,6% 5,2% 12,8% 5,1% 13,2% 1,8% 5,2% 2,6% 1,3% 2,2% 0,1% 1,3% 0,3% 86,5%
59,5% 5,0% 12,7% 5,6% 6,5% 1,1% 3,5% 1,8% 1,5% 2,7% 0,1% 0,7% 0,1% 88,3%
54,6% 4,8% 12,5% 4,5% 11,2% 1,7% 4,4% 1,9% 1,5% 2,9%   1,2% 0,2% 87,2%
61,5% 3,4% 11,9% 6,4% 8,3% 0,9% 4,2% 1,6% 0,7% 1,0% 0,1% 1,5% 0,3% 90,4%
50,4% 3,3% 15,3% 7,1% 10,0% 0,8% 5,8% 2,6% 1,2% 3,5%   0,5% 0,3% 87,5%
60,2% 4,7% 17,7% 5,4% 3,4% 0,5% 4,1% 1,6% 1,0% 1,2% 0,2% 0,8% 0,2% 90,3%
54,9% 5,1% 12,0% 4,7% 10,9% 1,8% 5,8% 2,9% 0,2% 1,6% 0,1% 1,2% 0,6% 85,6%
49,6% 4,8% 12,9% 5,5% 12,8% 1,8% 4,5% 3,6% 1,6% 2,8%   0,8% 0,3% 85,4%
51,7% 4,7% 12,5% 3,6% 13,5% 1,2% 5,2% 2,6% 2,6% 2,4% 0,1% 1,9% 0,6% 87,5%
50,6% 4,8% 11,6% 4,6% 15,6% 1,1% 5,0% 2,8% 1,5% 2,4%   1,3% 0,3% 87,7%
63,1% 2,7% 18,4% 5,0% 3,8% 0,9% 2,9% 1,3% 0,4% 1,5%   0,6%   91,3%
61,7% 3,4% 11,5% 5,0% 8,0% 0,9% 3,0% 2,2% 1,0% 3,1% 0,2% 0,8% 0,4% 88,0%
43,3% 7,3% 11,6% 4,5% 18,4% 2,4% 7,3% 3,0% 0,6% 1,6% 0,1% 1,6% 0,2% 87,0%
39,6% 14,4% 10,8% 5,4% 15,7% 2,3% 6,1% 3,2% 0,6% 1,6% 0,2% 1,7% 0,5% 85,1%
47,6% 5,5% 11,5% 4,9% 14,9% 2,5% 5,6% 3,9% 1,1% 2,4% 0,2% 1,4% 0,1% 86,8%
48,0% 6,6% 13,3% 6,0% 13,5% 2,2% 6,0% 2,2% 1,1% 1,1%   1,1% 0,2% 87,9%
36,8% 4,3% 15,2% 4,7% 24,3% 2,7% 4,9% 3,0% 2,3% 1,9%   1,5% 0,5% 81,9%
25,3% 3,3% 11,6% 3,8% 33,6% 5,2% 7,8% 4,4% 2,0% 3,2%   2,3% 0,6% 76,0%
51,3% 4,4% 10,8% 5,4% 12,6% 2,8% 6,1% 2,4% 2,6% 1,5% 0,1% 1,6% 0,1% 88,1%
41,9% 9,3% 9,1% 4,6% 18,1% 1,5% 7,5% 3,2% 1,7% 3,0% 0,2% 2,0% 0,4% 83,3%
33,4% 10,2% 11,1% 6,0% 21,3% 2,9% 6,3% 4,7% 1,7% 2,4% 0,1% 1,7% 0,3% 82,9%
31,4% 8,5% 12,5% 7,0% 20,8% 3,3% 8,1% 5,3% 0,9% 2,3%   1,8% 0,3% 86,4%
27,1% 11,3% 9,4% 7,1% 27,1% 3,7% 5,7% 4,2% 2,1% 2,1% 0,2% 1,9% 0,3% 81,7%
28,5% 17,9% 5,6% 7,1% 20,8% 3,7% 6,8% 6,0% 1,6% 2,1%   2,6% 0,9% 84,4%
30,7% 15,7% 8,3% 7,0% 17,9% 2,0% 6,3% 7,7% 1,5% 2,7%   1,4% 0,2% 80,0%
39,6% 5,6% 15,3% 5,3% 20,1% 2,1% 5,7% 3,1% 1,6% 1,7% 0,1% 1,2% 0,2% 87,9%
32,6% 9,0% 15,5% 9,0% 15,9% 3,4% 7,9% 3,6% 1,6% 1,5%   2,0% 0,3% 82,4%
26,4% 20,8% 7,8% 6,7% 22,1% 4,2% 4,4% 3,9% 1,8% 1,6% 0,2% 1,7% 0,1% 83,1%
21,1% 31,3% 4,5% 4,9% 19,3% 2,7% 5,5% 7,4% 2,1% 1,3%   2,7%   84,7%
28,4% 6,4% 13,1% 5,4% 27,5% 2,7% 6,4% 5,8% 1,8% 2,1% 0,3% 2,0% 0,1% 78,5%
36,7% 4,3% 12,2% 6,3% 24,4% 2,7% 5,4% 4,2% 2,0% 1,9%   1,3% 0,6% 78,7%
34,8% 21,4% 8,0% 3,4% 17,1% 1,7% 5,3% 3,1% 1,4% 3,4% 0,4% 1,5% 0,3% 83,9%
39,2% 7,2% 9,4% 5,7% 23,6% 2,1% 6,9% 1,9% 2,3% 1,7%   2,4% 0,1% 86,7%
28,0% 4,9% 13,2% 4,2% 28,3% 4,3% 5,7% 6,0% 2,3% 2,8% 0,4% 1,7% 0,4% 78,6%
42,2% 3,6% 10,8% 4,3% 19,1% 2,2% 7,0% 5,5% 1,4% 3,4% 0,4% 0,8% 0,1% 78,1%
30,4% 4,7% 11,3% 3,0% 28,5% 4,4% 6,6% 3,8% 3,0% 4,3%   2,1% 0,5% 81,6%
34,9% 11,9% 10,8% 6,0% 17,1% 3,1% 7,1% 4,5% 1,9% 2,4% 0,2% 1,7% 0,2% 82,7%
39,6% 4,5% 12,3% 6,8% 20,0% 2,8% 6,0% 4,0% 2,0% 2,1%   0,8%   81,6%
38,7% 3,9% 11,1% 5,9% 23,0% 2,5% 6,3% 3,4% 1,5% 3,4% 0,2% 2,3% 0,1% 84,4%
30,2% 9,7% 9,7% 6,8% 22,2% 4,0% 6,4% 7,6% 1,5% 1,9%   1,5% 0,4% 81,7%
45,3% 8,1% 13,5% 6,8% 13,8% 1,7% 5,3% 2,6% 0,9% 2,0%   0,6% 0,3% 88,9%
34,5% 7,3% 15,4% 6,3% 17,7% 2,3% 6,2% 4,9% 1,6% 3,6% 0,2% 1,5%   84,1%
33,0% 6,3% 12,5% 5,6% 22,5% 2,8% 7,7% 4,6% 1,8% 3,0% 0,2% 1,7% 0,6% 80,9%
Kungsbacka 42,1% 7,6% 12,0% 5,6% 17,2% 2,4% 5,7% 3,6% 1,5% 2,3% 0,1% 1,5% 0,3% 84,7%

http://www.val.se