2010-09-20 00:19:54

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Valnatt - Varbergs valkrets

Samtliga 36 valdistrikt räknade

28,9%
11,3%
7,1%
4,3%
31,7%
4,7%
5,1%
3,8%
3,1%
0,0%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,6%
+1,8
2006: 80,9%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Varbergs valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 4 +1 3
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 1   1
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4 -1 5
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Kbabo Kungsbackaborna      
Totalt 14   14

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Varbergs valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 10614 28,9% +2623 +5,1 7991 23,7%
C Centerpartiet 4160 11,3% -1084 -4,3 5244 15,6%
FP Folkpartiet liberalerna 2594 7,1% +525 +0,9 2069 6,1%
KD Kristdemokraterna 1570 4,3% -399 -1,6 1969 5,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11652 31,7% +49 -2,8 11603 34,5%
V Vänsterpartiet 1720 4,7% -207 -1,0 1927 5,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1883 5,1% +762 +1,8 1121 3,3%
SD Sverigedemokraterna 1386 3,8% +491 +1,1 895 2,7%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1152 3,1% +331 +0,7 821 2,4%
Kbabo Kungsbackaborna 1   +1      
ÖVR Övriga partier 22 0,1%     22 0,1%
  Giltiga röster 36754 100,0% +3092   33662 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 959 2,5% -325 -1,1 1284 3,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 134 0,4% +126 +0,3 8  
VDT Valdeltagande 37847 82,6% +2893 +1,8 34954 80,9%
  Antal röstberättigade 45797   +2584   43213  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Varbergs valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR BLANK OG VDT
27,4% 12,2% 6,8% 4,5% 32,4% 4,7% 4,8% 4,2% 2,9%   0,1% 2,5% 0,5% 82,4%
19,4% 3,1% 8,2% 3,1% 48,3% 6,6% 5,5% 3,6% 2,2%     2,3% 0,6% 78,4%
30,4% 9,2% 8,3% 6,6% 32,7% 3,2% 2,6% 3,6% 3,4%   0,1% 2,3% 0,3% 82,6%
36,7% 4,5% 8,0% 2,8% 30,1% 4,2% 6,9% 4,0% 2,9%   0,1% 3,3% 0,3% 81,7%
16,4% 2,6% 4,1% 4,4% 51,5% 6,1% 5,8% 5,7% 3,3%   0,1% 1,9% 1,3% 78,0%
32,0% 4,0% 8,3% 3,4% 34,3% 5,4% 5,4% 3,7% 3,6%     2,4% 0,4% 87,3%
19,6% 28,8% 6,4% 5,7% 21,2% 6,1% 4,5% 4,2% 3,5%     2,3%   79,8%
23,2% 22,6% 5,8% 4,4% 25,9% 5,8% 2,6% 5,8% 3,6%   0,2% 3,7%   78,7%
28,2% 21,1% 8,3% 4,8% 20,6% 5,2% 4,4% 4,7% 2,7%     3,2% 0,4% 84,5%
18,8% 3,6% 5,8% 3,7% 47,8% 8,0% 6,0% 3,9% 2,6%     1,8% 0,9% 83,4%
34,1% 14,8% 9,1% 4,1% 19,5% 6,1% 5,5% 5,7% 0,9% 0,2%   3,9% 0,4% 83,6%
25,7% 3,9% 6,3% 3,9% 43,9% 4,3% 6,1% 3,4% 2,5%     2,1% 0,3% 81,4%
33,4% 8,8% 8,8% 5,0% 27,8% 4,8% 5,3% 2,3% 3,6%   0,1% 2,8% 0,5% 86,2%
37,5% 9,7% 7,3% 3,0% 25,0% 2,4% 7,6% 3,4% 4,1%     1,7% 0,7% 88,8%
22,5% 37,4% 5,2% 3,9% 18,0% 3,5% 2,4% 4,7% 2,4%     1,4%   85,4%
27,7% 18,9% 6,6% 5,6% 28,4% 3,7% 2,6% 4,3% 2,0%   0,1% 3,0% 0,6% 82,3%
21,5% 22,0% 4,9% 5,4% 30,5% 4,3% 3,6% 4,6% 3,0%   0,3% 2,2% 0,6% 75,6%
25,8% 27,7% 4,7% 6,2% 21,7% 3,5% 2,8% 4,9% 2,5%     2,2% 0,4% 82,2%
33,1% 16,9% 6,4% 4,8% 23,0% 3,3% 4,4% 5,2% 2,6%   0,2% 2,7%   83,3%
30,4% 10,4% 7,3% 4,1% 31,0% 4,6% 5,5% 3,4% 3,4%   0,1% 2,6% 0,2% 82,9%
28,2% 4,0% 8,8% 4,3% 35,9% 5,0% 6,1% 2,8% 4,8%   0,1% 2,3% 0,5% 82,7%
31,4% 3,9% 8,7% 2,5% 36,5% 5,4% 5,6% 2,6% 3,5%     3,2% 0,2% 81,3%
26,1% 24,1% 6,1% 4,0% 25,6% 2,6% 5,4% 3,8% 2,3%     3,4% 0,3% 87,2%
33,2% 4,3% 7,8% 3,9% 34,0% 5,4% 4,7% 3,4% 3,3%     2,5%   83,3%
34,3% 4,0% 8,1% 3,2% 30,3% 4,4% 7,5% 3,7% 4,2%   0,3% 3,8%   78,9%
23,5% 21,3% 4,8% 3,8% 31,6% 5,4% 2,3% 5,2% 2,0%   0,2% 3,4%   82,6%
19,1% 34,0% 2,9% 5,2% 21,8% 6,8% 3,9% 5,0% 1,2%     1,4% 0,6% 80,4%
17,9% 35,3% 3,6% 4,3% 23,2% 6,0% 3,6% 3,7% 2,4%     2,8%   85,4%
25,5% 25,7% 4,5% 4,7% 25,5% 3,5% 4,0% 4,7% 2,0%     4,0%   82,5%
14,7% 1,9% 3,6% 3,4% 53,9% 8,0% 6,9% 3,7% 3,8%   0,1% 1,5% 0,3% 73,3%
34,2% 8,1% 6,9% 3,6% 33,1% 3,8% 5,8% 2,2% 2,1%     1,9% 0,1% 90,6%
38,1% 6,1% 11,6% 4,2% 25,5% 3,0% 5,1% 2,1% 4,4%     2,3% 0,2% 89,0%
39,2% 4,4% 9,5% 7,5% 25,0% 4,1% 4,6% 2,4% 3,4%     2,7% 0,6% 87,9%
40,0% 6,9% 7,5% 6,6% 24,4% 2,7% 6,4% 2,4% 3,1%     2,1% 0,4% 85,1%
23,3% 15,9% 4,9% 2,9% 37,8% 3,3% 4,2% 4,6% 2,8%   0,3% 2,8% 0,2% 82,4%
27,7% 21,0% 6,0% 4,0% 26,2% 3,1% 5,7% 3,3% 3,0%   0,1% 2,2%   80,6%
32,4% 3,3% 7,8% 2,2% 33,3% 6,1% 7,0% 4,1% 3,7%   0,1% 3,1% 0,5% 79,5%
38,0% 4,1% 9,6% 4,6% 24,8% 5,1% 5,6% 3,2% 4,9%     2,1% 0,3% 82,7%
Varberg 28,9% 11,3% 7,1% 4,3% 31,7% 4,7% 5,1% 3,8% 3,1%   0,1% 2,5% 0,4% 82,6%

http://www.val.se