2010-09-20 02:17:08

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Valnatt - Östersund Staden

Samtliga 18 valdistrikt räknade

22,5%
13,7%
5,3%
2,3%
38,4%
7,4%
8,1%
2,0%
0,3%
0,0%
M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,5%
+2,8
2006: 76,6%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Östersund Staden

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3975 22,5% +860 +3,9 3115 18,6%
C Centerpartiet 2417 13,7% -443 -3,4 2860 17,0%
FP Folkpartiet liberalerna 945 5,3% -88 -0,8 1033 6,2%
KD Kristdemokraterna 407 2,3% -192 -1,3 599 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6784 38,4% +344   6440 38,4%
V Vänsterpartiet 1315 7,4% -196 -1,6 1511 9,0%
MP Miljöpartiet de gröna 1423 8,1% +403 +2,0 1020 6,1%
SD Sverigedemokraterna 349 2,0% +194 +1,1 155 0,9%
RHV Rättvis Human Vård i Jämtland Härjedalen 45 0,3% +45 +0,3    
ÖVR Övriga partier 7   -38 -0,2 45 0,3%
  Giltiga röster 17667 100,0% +889   16778 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 340 1,9% -252 -1,5 592 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 70 0,4% +63 +0,3 7  
VDT Valdeltagande 18077 79,5% +700 +2,8 17377 76,6%
  Antal röstberättigade 22750   +79   22671  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Östersund Staden

Område M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR BLANK OG VDT
24,7% 14,0% 6,2% 3,3% 32,1% 8,2% 9,2% 2,1% 0,3%   1,5% 0,5% 77,2%
27,9% 15,5% 6,6% 2,2% 27,6% 7,6% 8,9% 3,2% 0,3% 0,1% 1,9% 0,4% 76,3%
25,0% 12,8% 5,5% 2,7% 33,0% 9,1% 9,7% 1,7% 0,4% 0,1% 1,9% 0,3% 73,3%
20,8% 11,0% 4,8% 4,0% 36,8% 9,2% 10,4% 2,9% 0,1% 0,1% 2,2%   74,5%
19,0% 14,8% 5,3% 2,7% 37,2% 8,8% 10,2% 2,0% 0,1%   2,6% 0,1% 74,0%
23,8% 13,3% 5,9% 1,7% 36,8% 8,0% 9,3% 1,1% 0,1% 0,1% 1,8% 1,3% 75,3%
21,0% 14,2% 3,6% 3,2% 42,3% 6,2% 7,2% 2,3%     1,5% 0,4% 86,6%
30,7% 16,5% 5,8% 1,7% 25,2% 9,3% 9,7% 0,9% 0,2%   1,0% 0,3% 83,1%
30,0% 14,3% 7,3% 2,5% 27,0% 6,2% 10,5% 2,0% 0,2%   1,0% 0,4% 80,0%
20,9% 12,9% 4,9% 1,5% 47,4% 5,6% 5,8% 1,0% 0,1%   1,8% 0,3% 83,5%
11,8% 8,4% 3,3% 1,9% 53,6% 10,2% 5,8% 4,2% 0,7% 0,1% 2,6% 0,5% 73,6%
17,7% 12,7% 4,6% 2,2% 46,8% 7,4% 6,1% 1,6% 0,8%   1,7% 0,4% 78,5%
22,6% 13,2% 4,5% 2,1% 36,1% 9,9% 9,0% 2,5% 0,1%   2,1% 0,1% 81,3%
22,6% 14,6% 4,8% 1,9% 37,7% 7,4% 8,8% 2,1% 0,2%   2,3% 0,1% 79,6%
20,8% 15,1% 7,1% 2,0% 40,6% 6,2% 6,1% 1,9% 0,1%   1,1% 0,3% 81,5%
21,2% 14,1% 6,2% 1,6% 40,7% 7,2% 7,2% 1,2% 0,6% 0,1% 2,5% 1,6% 85,3%
27,6% 17,3% 5,5% 1,7% 36,1% 3,3% 6,6% 1,8% 0,1% 0,1% 2,2%   87,7%
13,1% 7,7% 3,9% 3,4% 57,6% 6,2% 5,8% 2,3%     2,4% 0,2% 75,8%
Östersund Staden 22,5% 13,7% 5,3% 2,3% 38,4% 7,4% 8,1% 2,0% 0,3%   1,9% 0,4% 79,5%

http://www.val.se