2010-09-20 02:19:45

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Valnatt - Västerås Västra valkrets

Samtliga 33 valdistrikt räknade

30,4%
3,6%
9,5%
4,9%
34,2%
5,5%
5,7%
4,2%
0,5%
0,7%
0,9%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,7%
+2,9
2006: 76,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Västerås Västra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 13085 30,4% +2710 +3,8 10375 26,6%
C Centerpartiet 1552 3,6% -745 -2,3 2297 5,9%
FP Folkpartiet liberalerna 4074 9,5% -787 -3,0 4861 12,5%
KD Kristdemokraterna 2088 4,9% -357 -1,4 2445 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14727 34,2% +1628 +0,6 13099 33,6%
V Vänsterpartiet 2347 5,5% -59 -0,7 2406 6,2%
MP Miljöpartiet de gröna 2436 5,7% +644 +1,1 1792 4,6%
SD Sverigedemokraterna 1799 4,2% +1176 +2,6 623 1,6%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 215 0,5% +89 +0,2 126 0,3%
PP Piratpartiet 281 0,7% +281 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 403 0,9% -365 -1,0 768 2,0%
ÖVR Övriga partier 28 0,1% -171 -0,4 199 0,5%
  Giltiga röster 43035 100,0% +4044   38991 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 568 1,3% -610 -1,6 1178 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 164 0,4% +151 +0,3 13  
VDT Valdeltagande 43767 79,7% +3585 +2,9 40182 76,8%
  Antal röstberättigade 54900   +2603   52297  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Västerås Västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
44,0% 2,7% 10,8% 4,0% 23,6% 5,3% 5,0% 2,1% 0,6% 0,6% 1,4%   1,2% 0,4% 83,9%
38,4% 3,9% 12,9% 5,8% 24,1% 5,3% 5,4% 2,4% 0,3% 0,5% 1,0% 0,1% 1,6% 0,9% 83,2%
35,8% 2,7% 9,9% 5,4% 25,0% 5,8% 9,9% 3,1% 0,9% 1,4% 0,1%   2,6% 0,6% 75,9%
38,3% 3,4% 10,0% 4,7% 25,6% 4,8% 7,0% 3,6% 0,8% 1,3% 0,4% 0,3% 1,8% 0,2% 76,1%
29,4% 2,0% 9,5% 3,8% 31,5% 8,4% 8,8% 4,7% 0,5% 0,8% 0,6%   2,1% 0,1% 74,9%
39,7% 3,4% 10,9% 3,5% 24,8% 5,2% 7,6% 3,1% 0,6% 0,5% 0,7%   1,0% 0,1% 79,7%
25,7% 2,3% 7,0% 3,1% 39,8% 6,6% 7,6% 4,8% 0,7% 1,0% 1,5% 0,1% 1,5% 0,1% 78,3%
25,5% 2,0% 8,3% 4,0% 41,1% 6,2% 7,2% 3,8% 0,3% 0,5% 1,0%   0,9% 0,3% 81,0%
41,4% 3,0% 13,7% 7,6% 20,6% 3,3% 6,3% 1,9% 0,5% 0,2% 1,4%   1,6% 0,6% 91,8%
49,9% 3,7% 11,5% 6,7% 17,7% 2,0% 4,0% 2,3% 0,3% 0,5% 1,2% 0,2% 0,4% 0,3% 90,5%
38,1% 3,2% 10,6% 7,5% 21,3% 6,8% 5,1% 5,3% 0,7% 0,5% 0,7% 0,1% 1,4% 0,4% 80,9%
41,8% 2,8% 10,7% 7,0% 23,2% 4,2% 5,6% 2,7% 0,3% 0,2% 1,6%   1,1% 0,9% 81,2%
38,5% 3,6% 11,7% 5,8% 25,9% 4,5% 5,8% 2,5% 0,2% 0,7% 0,9%   1,0% 0,3% 79,0%
18,9% 2,6% 7,5% 3,5% 48,0% 6,3% 5,3% 5,1% 0,5% 0,9% 1,5%   0,6%   70,2%
19,6% 2,0% 8,7% 4,8% 42,8% 8,5% 5,5% 5,9% 0,8% 0,5% 0,9%   1,3% 0,6% 79,8%
14,0% 1,7% 6,9% 4,9% 48,8% 9,5% 5,5% 5,1% 0,6% 1,2% 1,6% 0,2% 1,2% 0,8% 74,1%
8,1% 1,4% 4,7% 2,2% 60,4% 9,0% 5,5% 6,0% 0,7% 1,6% 0,3% 0,2% 0,6% 0,5% 65,8%
17,4% 2,3% 7,9% 4,8% 48,7% 6,7% 5,6% 5,0% 0,2% 0,8% 0,6%   1,2% 0,5% 69,6%
26,1% 1,7% 10,1% 5,6% 36,3% 6,5% 6,9% 4,4% 0,4% 0,4% 1,5% 0,1% 1,6% 0,3% 74,3%
15,2% 2,1% 6,7% 4,5% 50,2% 6,6% 6,9% 4,7% 1,0% 0,8% 1,2% 0,1% 1,1% 0,5% 76,0%
16,2% 1,0% 7,0% 4,4% 54,4% 6,1% 3,4% 5,6% 0,4% 0,5% 0,8% 0,1% 0,7% 0,5% 76,2%
10,5% 1,0% 7,1% 2,8% 59,9% 7,2% 3,5% 5,6% 0,2% 0,6% 1,4% 0,2% 0,7% 0,5% 70,7%
24,3% 2,3% 12,6% 6,7% 38,3% 4,3% 4,1% 4,6% 0,9% 0,6% 1,3%   0,9% 0,5% 83,7%
26,8% 2,5% 10,1% 6,9% 40,3% 3,7% 4,3% 4,1% 0,6% 0,2% 0,5%   1,1% 0,8% 85,2%
22,4% 1,9% 8,7% 3,4% 47,6% 4,9% 3,3% 4,8% 0,7% 0,5% 1,8%   1,6% 0,4% 83,2%
45,3% 6,7% 12,5% 6,3% 16,7% 2,3% 5,9% 3,4% 0,2% 0,2% 0,5%   1,9% 0,2% 89,4%
43,4% 8,0% 7,6% 6,5% 21,3% 2,9% 5,7% 3,6% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 1,3%   82,2%
27,7% 13,9% 7,8% 3,9% 30,5% 4,1% 4,2% 5,9% 0,6% 0,7% 0,6% 0,1% 1,6% 0,3% 80,7%
16,6% 2,3% 5,3% 2,7% 53,2% 6,1% 5,1% 6,1% 0,5% 1,0% 0,9%   1,0%   79,1%
19,4% 7,4% 7,2% 3,8% 38,4% 7,8% 7,4% 6,5% 0,8% 0,3% 0,7% 0,4% 1,9% 0,3% 81,0%
27,8% 13,5% 5,5% 2,3% 31,9% 5,5% 4,9% 6,9% 0,3% 0,7% 0,6%   1,5% 0,1% 83,5%
46,4% 3,1% 14,3% 4,7% 18,9% 3,5% 4,9% 2,5% 0,3% 1,0% 0,3%   1,6% 0,3% 84,4%
45,7% 3,7% 9,8% 5,2% 24,3% 3,2% 4,1% 3,4% 0,1% 0,1% 0,5%   1,0% 0,1% 89,0%
Västerås Västra valkrets 30,4% 3,6% 9,5% 4,9% 34,2% 5,5% 5,7% 4,2% 0,5% 0,7% 0,9% 0,1% 1,3% 0,4% 79,7%

http://www.val.se