2010-09-20 01:13:03

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Valnatt - Kungsbacka östra valkrets

Samtliga 22 valdistrikt räknade

33,4%
10,2%
11,1%
6,0%
21,3%
2,9%
6,3%
4,7%
1,7%
2,4%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,9%
+1,4
2006: 81,5%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7653 33,4% +1823 +5,2 5830 28,2%
C Centerpartiet 2328 10,2% -477 -3,4 2805 13,6%
FP Folkpartiet liberalerna 2536 11,1% +283 +0,2 2253 10,9%
KD Kristdemokraterna 1387 6,0% -340 -2,3 1727 8,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4875 21,3% -512 -4,8 5387 26,1%
V Vänsterpartiet 676 2,9% -88 -0,7 764 3,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1438 6,3% +668 +2,5 770 3,7%
SD Sverigedemokraterna 1067 4,7% +616 +2,5 451 2,2%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 398 1,7% -259 -1,4 657 3,2%
Kbabo Kungsbackaborna 549 2,4% +549 +2,4    
ÖVR Övriga partier 27 0,1% +2   25 0,1%
  Giltiga röster 22934 100,0% +2265   20669 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 394 1,7% -179 -1,0 573 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 64 0,3% +55 +0,2 9  
VDT Valdeltagande 23392 82,9% +2141 +1,4 21251 81,5%
  Antal röstberättigade 28216   +2146   26070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR BLANK OG VDT
31,4% 8,5% 12,5% 7,0% 20,8% 3,3% 8,1% 5,3% 0,9% 2,3%   1,8% 0,3% 86,4%
27,1% 11,3% 9,4% 7,1% 27,1% 3,7% 5,7% 4,2% 2,1% 2,1% 0,2% 1,9% 0,3% 81,7%
28,5% 17,9% 5,6% 7,1% 20,8% 3,7% 6,8% 6,0% 1,6% 2,1%   2,6% 0,9% 84,4%
30,7% 15,7% 8,3% 7,0% 17,9% 2,0% 6,3% 7,7% 1,5% 2,7%   1,4% 0,2% 80,0%
39,6% 5,6% 15,3% 5,3% 20,1% 2,1% 5,7% 3,1% 1,6% 1,7% 0,1% 1,2% 0,2% 87,9%
32,6% 9,0% 15,5% 9,0% 15,9% 3,4% 7,9% 3,6% 1,6% 1,5%   2,0% 0,3% 82,4%
26,4% 20,8% 7,8% 6,7% 22,1% 4,2% 4,4% 3,9% 1,8% 1,6% 0,2% 1,7% 0,1% 83,1%
21,1% 31,3% 4,5% 4,9% 19,3% 2,7% 5,5% 7,4% 2,1% 1,3%   2,7%   84,7%
28,4% 6,4% 13,1% 5,4% 27,5% 2,7% 6,4% 5,8% 1,8% 2,1% 0,3% 2,0% 0,1% 78,5%
36,7% 4,3% 12,2% 6,3% 24,4% 2,7% 5,4% 4,2% 2,0% 1,9%   1,3% 0,6% 78,7%
34,8% 21,4% 8,0% 3,4% 17,1% 1,7% 5,3% 3,1% 1,4% 3,4% 0,4% 1,5% 0,3% 83,9%
39,2% 7,2% 9,4% 5,7% 23,6% 2,1% 6,9% 1,9% 2,3% 1,7%   2,4% 0,1% 86,7%
28,0% 4,9% 13,2% 4,2% 28,3% 4,3% 5,7% 6,0% 2,3% 2,8% 0,4% 1,7% 0,4% 78,6%
42,2% 3,6% 10,8% 4,3% 19,1% 2,2% 7,0% 5,5% 1,4% 3,4% 0,4% 0,8% 0,1% 78,1%
30,4% 4,7% 11,3% 3,0% 28,5% 4,4% 6,6% 3,8% 3,0% 4,3%   2,1% 0,5% 81,6%
34,9% 11,9% 10,8% 6,0% 17,1% 3,1% 7,1% 4,5% 1,9% 2,4% 0,2% 1,7% 0,2% 82,7%
39,6% 4,5% 12,3% 6,8% 20,0% 2,8% 6,0% 4,0% 2,0% 2,1%   0,8%   81,6%
38,7% 3,9% 11,1% 5,9% 23,0% 2,5% 6,3% 3,4% 1,5% 3,4% 0,2% 2,3% 0,1% 84,4%
30,2% 9,7% 9,7% 6,8% 22,2% 4,0% 6,4% 7,6% 1,5% 1,9%   1,5% 0,4% 81,7%
45,3% 8,1% 13,5% 6,8% 13,8% 1,7% 5,3% 2,6% 0,9% 2,0%   0,6% 0,3% 88,9%
34,5% 7,3% 15,4% 6,3% 17,7% 2,3% 6,2% 4,9% 1,6% 3,6% 0,2% 1,5%   84,1%
33,0% 6,3% 12,5% 5,6% 22,5% 2,8% 7,7% 4,6% 1,8% 3,0% 0,2% 1,7% 0,6% 80,9%
Kungsbacka östra valkrets 33,4% 10,2% 11,1% 6,0% 21,3% 2,9% 6,3% 4,7% 1,7% 2,4% 0,1% 1,7% 0,3% 82,9%

http://www.val.se