2010-09-20 01:02:18

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Valnatt - Helsingborg Mellersta

Samtliga 23 valdistrikt räknade

22,9%
1,7%
6,1%
3,4%
41,4%
4,3%
7,4%
10,3%
2,5%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 71,5%
+1,5
2006: 70,0%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Helsingborg Mellersta

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5306 22,9% +701 +1,9 4605 21,0%
C Centerpartiet 389 1,7% -134 -0,7 523 2,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1422 6,1% -199 -1,3 1621 7,4%
KD Kristdemokraterna 788 3,4% -165 -0,9 953 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9612 41,4% +291 -1,0 9321 42,5%
V Vänsterpartiet 987 4,3% -47 -0,5 1034 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1718 7,4% +660 +2,6 1058 4,8%
SD Sverigedemokraterna 2396 10,3% +469 +1,6 1927 8,8%
ÖVR Övriga partier 576 2,5% -334 -1,7 910 4,1%
  Giltiga röster 23194 100,0% +1242   21952 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 343 1,4% -150 -0,7 493 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 144 0,6% +134 +0,6 10  
VDT Valdeltagande 23681 71,5% +1226 +1,5 22455 70,0%
  Antal röstberättigade 33113   +1043   32070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Helsingborg Mellersta

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
18,7% 1,0% 6,4% 4,3% 47,1% 4,2% 4,6% 11,7% 2,0% 1,0% 0,3% 70,7%
15,9% 1,3% 2,7% 2,8% 52,5% 3,2% 2,8% 16,1% 2,6% 1,5% 0,2% 71,1%
11,1% 0,6% 3,0% 1,0% 56,8% 3,3% 5,4% 16,8% 2,0% 0,9% 0,1% 65,3%
8,0% 0,7% 1,7% 1,7% 64,9% 6,0% 5,1% 9,0% 2,9% 1,2%   65,5%
6,6% 0,9% 2,3% 1,1% 67,4% 5,4% 4,7% 9,8% 1,8% 0,4% 2,2% 64,0%
25,2% 2,0% 5,6% 2,9% 32,8% 5,3% 14,7% 8,1% 3,3% 2,4%   69,7%
26,8% 1,6% 6,7% 3,2% 32,1% 4,1% 10,8% 11,4% 3,3% 1,8% 1,1% 67,8%
32,6% 2,2% 7,8% 3,1% 30,1% 4,1% 7,2% 10,2% 2,6% 1,9% 1,4% 82,8%
18,7% 1,8% 3,5% 3,2% 49,1% 4,6% 4,4% 11,8% 3,0% 1,4% 0,5% 72,8%
13,7% 1,3% 3,9% 2,8% 54,9% 4,4% 5,8% 10,8% 2,5% 1,2% 1,4% 60,1%
41,0% 2,6% 13,1% 5,4% 22,4% 1,4% 5,6% 6,5% 2,0% 1,4% 1,0% 85,4%
37,1% 1,9% 10,1% 5,8% 23,4% 3,9% 8,7% 8,0% 1,0% 1,3%   86,1%
15,8% 1,7% 3,3% 2,5% 47,5% 6,3% 9,9% 9,9% 3,1% 1,3% 1,1% 59,8%
17,8% 1,0% 4,6% 2,3% 43,9% 6,4% 10,0% 10,1% 4,0% 1,8% 0,2% 63,4%
10,5% 1,5% 4,8% 1,6% 55,9% 4,5% 7,1% 11,9% 2,1% 0,8% 0,1% 64,4%
37,9% 2,9% 9,3% 4,7% 24,4% 3,3% 7,9% 8,3% 1,2% 1,6% 0,7% 72,9%
15,0% 1,5% 3,3% 2,4% 50,4% 4,5% 5,6% 15,0% 2,1% 1,4% 0,9% 69,0%
19,0% 0,9% 4,6% 2,1% 49,1% 3,7% 6,1% 12,5% 2,1% 1,6% 0,4% 80,2%
18,2% 1,3% 4,4% 2,8% 52,0% 4,1% 5,3% 9,8% 2,1% 1,6% 0,2% 69,5%
36,4% 1,7% 9,2% 6,7% 24,9% 2,7% 7,8% 8,3% 2,4% 0,8% 0,4% 84,1%
21,8% 3,0% 5,6% 3,4% 37,2% 5,2% 10,1% 9,4% 4,3% 1,9% 0,8% 68,9%
32,2% 2,1% 10,9% 5,4% 27,1% 4,1% 9,9% 5,6% 2,8% 1,7% 0,7% 83,3%
27,4% 2,2% 8,4% 3,4% 34,2% 4,2% 9,1% 8,8% 2,4% 1,7% 0,7% 74,9%
Helsingborg Mellersta 22,9% 1,7% 6,1% 3,4% 41,4% 4,3% 7,4% 10,3% 2,5% 1,4% 0,6% 71,5%

http://www.val.se