2010-09-20 00:40:26

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Valnatt - Köping

Samtliga 14 valdistrikt räknade

19,5%
7,3%
5,2%
3,4%
44,6%
7,0%
4,1%
4,7%
3,5%
0,7%
0,0%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,7%
+3,1
2006: 74,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Köping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2938 19,5% +258 +0,5 2680 18,9%
C Centerpartiet 1097 7,3% -335 -2,8 1432 10,1%
FP Folkpartiet liberalerna 783 5,2% -52 -0,7 835 5,9%
KD Kristdemokraterna 511 3,4% -349 -2,7 860 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6730 44,6% +367 -0,4 6363 44,9%
V Vänsterpartiet 1057 7,0% -59 -0,9 1116 7,9%
MP Miljöpartiet de gröna 624 4,1% +255 +1,5 369 2,6%
SD Sverigedemokraterna 710 4,7% +375 +2,3 335 2,4%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 532 3,5% +482 +3,2 50 0,4%
PP Piratpartiet 113 0,7% +113 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 3   -50 -0,4 53 0,4%
ÖVR Övriga partier 3   -64 -0,5 67 0,5%
  Giltiga röster 15101 100,0% +941   14160 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 282 1,8% -217 -1,6 499 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 42 0,3% +35 +0,2 7  
VDT Valdeltagande 15425 77,7% +759 +3,1 14666 74,6%
  Antal röstberättigade 19850   +200   19650  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Köping

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
16,2% 9,2% 5,7% 2,7% 44,9% 8,2% 3,9% 5,0% 3,2% 0,9%     1,7% 0,2% 74,8%
28,1% 5,3% 8,0% 4,9% 38,8% 5,2% 3,2% 2,4% 3,6% 0,4%     2,2%   87,8%
23,8% 13,9% 7,3% 4,1% 32,3% 5,4% 3,5% 4,5% 4,5% 0,5% 0,1% 0,1% 2,2% 0,4% 87,5%
27,2% 4,4% 5,1% 3,6% 36,9% 7,9% 6,4% 5,8% 2,4% 0,4%     3,0% 0,6% 76,0%
20,4% 4,8% 3,4% 2,6% 47,3% 8,6% 3,6% 5,1% 3,3% 1,0% 0,1%   1,2% 0,4% 71,5%
15,7% 10,5% 4,6% 3,9% 43,7% 7,4% 5,4% 4,5% 3,4% 0,9%     2,0% 0,1% 79,0%
17,4% 5,5% 3,0% 2,9% 51,0% 6,6% 3,2% 5,7% 3,7% 0,9%     1,3% 0,3% 80,3%
24,2% 19,2% 5,6% 4,2% 29,0% 5,3% 4,6% 3,5% 3,7% 0,5%   0,1% 1,4% 0,5% 81,6%
14,2% 3,7% 3,6% 2,0% 52,6% 8,0% 5,4% 5,3% 4,2% 0,9%     2,0% 0,1% 71,2%
8,2% 2,7% 2,9% 3,4% 65,3% 7,4% 2,6% 5,3% 1,5% 0,6%     1,1% 0,8% 63,4%
14,5% 4,4% 4,4% 3,8% 48,7% 9,4% 4,7% 5,4% 3,3% 1,3%     2,7% 0,3% 76,6%
13,9% 4,4% 4,3% 3,8% 55,2% 5,6% 2,8% 5,7% 3,8% 0,4%     0,3% 0,1% 73,4%
22,0% 4,0% 5,5% 2,8% 47,4% 6,1% 4,5% 3,7% 3,2% 0,9%     1,7%   82,2%
17,6% 4,1% 6,3% 2,1% 48,0% 7,9% 3,7% 4,9% 4,3% 0,9%   0,1% 1,9% 0,1% 78,7%
Köping 19,5% 7,3% 5,2% 3,4% 44,6% 7,0% 4,1% 4,7% 3,5% 0,7%     1,8% 0,3% 77,7%

http://www.val.se