2010-09-20 02:43:13

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Valnatt - Sala

Samtliga 12 valdistrikt räknade

20,6%
13,8%
5,7%
4,6%
36,0%
5,0%
4,5%
4,4%
4,5%
0,7%
0,1%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,9%
+1,8
2006: 78,2%

Preliminär röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2751 20,6% +365 +1,7 2386 18,9%
C Centerpartiet 1843 13,8% -759 -6,8 2602 20,6%
FP Folkpartiet liberalerna 768 5,7% +44   724 5,7%
KD Kristdemokraterna 610 4,6% -350 -3,0 960 7,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4817 36,0% +504 +1,9 4313 34,1%
V Vänsterpartiet 670 5,0% -86 -1,0 756 6,0%
MP Miljöpartiet de gröna 606 4,5% +277 +1,9 329 2,6%
SD Sverigedemokraterna 592 4,4% +383 +2,8 209 1,7%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 602 4,5% +353 +2,5 249 2,0%
PP Piratpartiet 95 0,7% +95 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 9 0,1% -34 -0,3 43 0,3%
ÖVR Övriga partier 11 0,1% -59 -0,5 70 0,6%
  Giltiga röster 13374 100,0% +733   12641 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 390 2,8% -115 -1,0 505 3,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 35 0,3% +33 +0,2 2  
VDT Valdeltagande 13799 79,9% +651 +1,8 13148 78,2%
  Antal röstberättigade 17265   +446   16819  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
23,8% 8,8% 6,7% 6,2% 35,5% 4,6% 4,6% 4,2% 4,5% 0,8%   0,3% 2,5% 0,3% 75,8%
16,8% 7,0% 6,2% 4,1% 45,9% 5,7% 5,2% 3,5% 4,5% 0,9%   0,2% 2,7% 0,5% 82,4%
18,0% 5,6% 5,7% 3,7% 46,0% 5,7% 5,8% 4,2% 4,7% 0,3%   0,1% 3,0% 0,4% 73,6%
24,1% 21,4% 5,1% 5,6% 24,2% 5,8% 5,1% 4,4% 4,0% 0,4% 0,1%   3,5% 0,1% 77,4%
22,6% 16,7% 4,4% 4,0% 32,7% 4,5% 5,0% 5,7% 3,3% 1,0%   0,1% 2,9% 0,1% 82,3%
25,2% 8,4% 7,5% 4,2% 36,6% 4,7% 4,1% 3,1% 5,4% 0,7% 0,2%   2,7% 0,5% 84,8%
20,8% 30,0% 4,1% 5,6% 21,1% 3,6% 3,1% 5,2% 5,1% 1,4%   0,1% 2,4%   79,9%
17,1% 11,3% 6,3% 3,4% 41,7% 5,4% 4,9% 4,0% 5,2% 0,6%   0,1% 3,6% 0,3% 81,3%
22,5% 9,6% 7,8% 5,1% 38,5% 4,2% 4,0% 3,4% 3,8% 0,8%     3,5% 0,1% 84,9%
19,7% 18,8% 5,8% 4,8% 31,8% 3,8% 4,0% 4,9% 5,8% 0,5%     2,9% 0,1% 83,5%
21,6% 21,8% 4,7% 4,9% 27,6% 5,8% 3,7% 5,1% 4,2% 0,4% 0,2% 0,1% 2,5% 0,2% 80,4%
9,9% 3,4% 3,0% 2,0% 58,8% 7,1% 5,5% 5,8% 3,0% 1,1% 0,4%   1,2% 0,5% 68,7%
Sala 20,6% 13,8% 5,7% 4,6% 36,0% 5,0% 4,5% 4,4% 4,5% 0,7% 0,1% 0,1% 2,8% 0,3% 79,9%

http://www.val.se