2010-09-20 02:47:59

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Valnatt - Karlskoga

Samtliga 16 valdistrikt räknade

23,4%
2,5%
5,1%
4,3%
48,8%
5,7%
4,4%
3,3%
2,4%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,2%
+2,6
2006: 77,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Karlskoga

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4408 23,4% +614 +2,5 3794 20,9%
C Centerpartiet 462 2,5% -186 -1,1 648 3,6%
FP Folkpartiet liberalerna 968 5,1% +93 +0,3 875 4,8%
KD Kristdemokraterna 815 4,3% -106 -0,7 921 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9193 48,8% +73 -1,4 9120 50,2%
V Vänsterpartiet 1080 5,7% -190 -1,3 1270 7,0%
MP Miljöpartiet de gröna 823 4,4% +378 +1,9 445 2,4%
SD Sverigedemokraterna 627 3,3% +107 +0,5 520 2,9%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 446 2,4% -127 -0,8 573 3,2%
ÖVR Övriga partier 6       6  
  Giltiga röster 18828 100,0% +656   18172 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 325 1,7% -226 -1,3 551 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 51 0,3% +49 +0,3 2  
VDT Valdeltagande 19204 80,2% +479 +2,6 18725 77,6%
  Antal röstberättigade 23941   -200   24141  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Karlskoga

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
25,4% 2,6% 5,4% 4,3% 46,6% 5,5% 4,4% 3,4% 2,3%   1,7% 0,3% 82,4%
24,9% 2,1% 5,1% 3,1% 49,4% 6,3% 4,9% 2,7% 1,5%   1,3%   87,3%
32,1% 2,0% 6,9% 5,7% 38,0% 4,7% 5,1% 2,6% 2,9% 0,1% 1,8% 0,4% 81,5%
33,5% 1,5% 7,5% 6,9% 36,9% 4,8% 4,9% 2,9% 1,1%   2,5% 0,2% 84,7%
23,4% 1,9% 6,3% 4,2% 49,2% 5,4% 2,7% 4,5% 2,4%   1,9%   84,7%
26,1% 9,7% 3,9% 2,6% 40,6% 6,4% 4,3% 5,1% 1,2%   1,3% 0,1% 81,3%
29,5% 3,4% 4,6% 3,4% 41,4% 5,1% 5,9% 4,5% 2,3%   1,4%   80,4%
17,7% 2,5% 3,4% 4,5% 54,7% 5,7% 4,5% 3,3% 3,6%   1,3% 0,2% 85,2%
16,1% 1,5% 3,8% 3,4% 60,3% 5,9% 3,5% 2,5% 2,9%   1,5% 1,1% 74,3%
21,2% 2,2% 4,9% 4,3% 51,2% 6,0% 4,3% 3,3% 2,5% 0,1% 1,7% 0,3% 78,0%
28,0% 3,6% 4,0% 5,2% 44,3% 5,6% 4,0% 3,0% 2,1% 0,2% 2,3% 0,1% 87,4%
20,8% 3,2% 4,4% 4,7% 51,3% 6,2% 4,0% 3,1% 2,3%   2,1% 0,4% 78,1%
13,5% 1,5% 4,5% 3,4% 59,5% 6,5% 6,0% 3,3% 1,8% 0,1% 1,6% 0,8% 64,8%
16,9% 2,4% 4,2% 4,1% 53,2% 6,5% 5,3% 4,4% 3,0% 0,1% 2,6%   76,5%
19,3% 2,1% 4,0% 3,0% 52,6% 7,3% 4,6% 3,7% 3,4%   1,7% 0,6% 78,9%
18,4% 2,0% 4,9% 3,8% 54,9% 5,3% 4,4% 3,3% 2,9%   1,0% 0,5% 75,1%
25,7% 2,0% 5,2% 5,4% 46,0% 6,2% 4,1% 3,4% 2,0% 0,1% 1,2%   76,7%
26,4% 1,2% 7,2% 4,6% 48,4% 4,9% 3,0% 2,1% 2,1%   1,4%   88,6%
Karlskoga 23,4% 2,5% 5,1% 4,3% 48,8% 5,7% 4,4% 3,3% 2,4%   1,7% 0,3% 80,2%

http://www.val.se