2010-09-20 01:50:28

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Säffle

Samtliga 9 valdistrikt räknade

16,1%
12,3%
2,2%
2,6%
24,0%
2,4%
2,3%
4,2%
33,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,1%
+0,7
2006: 77,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Säffle

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1553 16,1% +501 +5,2 1052 11,0%
C Centerpartiet 1182 12,3% -946 -9,9 2128 22,2%
FP Folkpartiet liberalerna 210 2,2% -64 -0,7 274 2,9%
KD Kristdemokraterna 252 2,6% -110 -1,2 362 3,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2313 24,0% -253 -2,8 2566 26,8%
V Vänsterpartiet 229 2,4% -40 -0,4 269 2,8%
MP Miljöpartiet de gröna 220 2,3% +83 +0,9 137 1,4%
SD Sverigedemokraterna 406 4,2% +124 +1,3 282 2,9%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 3257 33,8% +772 +7,9 2485 25,9%
ÖVR Övriga partier 9 0,1% -22 -0,2 31 0,3%
  Giltiga röster 9631 100,0% +45   9586 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 193 2,0% -55 -0,6 248 2,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,2% +20 +0,2 1  
VDT Valdeltagande 9845 78,1% +10 +0,7 9835 77,4%
  Antal röstberättigade 12609   -98   12707  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Säffle

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
12,9% 9,4% 1,6% 1,6% 27,0% 3,6% 2,3% 5,4% 36,2%   2,5% 0,5% 79,4%
14,8% 11,3% 2,5% 3,1% 26,0% 1,5% 2,5% 4,3% 34,1%   1,7% 0,2% 75,3%
25,7% 20,7% 1,9% 3,5% 21,8% 2,1% 2,8% 4,2% 17,2%   2,1%   79,3%
15,7% 18,7% 1,7% 4,5% 26,0% 2,2% 2,0% 5,6% 22,6% 0,9% 2,6% 0,3% 70,8%
18,0% 6,6% 3,3% 2,4% 19,9% 3,0% 2,1% 1,9% 42,7%   1,5%   82,1%
15,2% 8,3% 2,0% 2,1% 23,9% 2,3% 1,8% 3,4% 40,9%   1,9% 0,4% 80,0%
13,6% 7,4% 0,8% 2,3% 31,2% 3,1% 2,6% 5,2% 33,7% 0,1% 3,2% 0,3% 72,4%
15,7% 14,0% 2,7% 3,0% 26,9% 1,7% 1,4% 6,1% 28,4% 0,1% 0,5%   79,8%
14,9% 28,1% 2,9% 2,4% 11,9% 1,0% 3,3% 3,7% 31,6% 0,1% 2,0%   79,7%
Säffle 16,1% 12,3% 2,2% 2,6% 24,0% 2,4% 2,3% 4,2% 33,8% 0,1% 2,0% 0,2% 78,1%

http://www.val.se