2010-09-20 01:27:28

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Kristinehamn

Samtliga 18 valdistrikt räknade

21,8%
8,7%
5,3%
3,4%
38,1%
5,7%
4,2%
3,2%
9,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,9%
+1,6
2006: 79,3%

Preliminär röstfördelning - kommun Kristinehamn

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3344 21,8% +974 +5,7 2370 16,1%
C Centerpartiet 1334 8,7% -65 -0,8 1399 9,5%
FP Folkpartiet liberalerna 816 5,3% -17 -0,3 833 5,6%
KD Kristdemokraterna 516 3,4% -59 -0,5 575 3,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5844 38,1% +523 +2,1 5321 36,1%
V Vänsterpartiet 881 5,7% -49 -0,6 930 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 643 4,2% +308 +1,9 335 2,3%
SD Sverigedemokraterna 487 3,2% +194 +1,2 293 2,0%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 1460 9,5% -1185 -8,4 2645 17,9%
ÖVR Övriga partier 13 0,1% -46 -0,3 59 0,4%
  Giltiga röster 15338 100,0% +578   14760 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 377 2,4% -38 -0,3 415 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,2% +23 +0,1 7  
VDT Valdeltagande 15745 80,9% +563 +1,6 15182 79,3%
  Antal röstberättigade 19468   +315   19153  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Kristinehamn

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
14,6% 5,7% 1,5% 2,3% 55,5% 6,9% 3,3% 4,3% 5,9%   1,8% 0,3% 78,2%
24,6% 5,9% 4,5% 5,3% 38,1% 5,0% 4,8% 3,6% 8,0% 0,1% 3,4% 0,2% 76,4%
18,2% 19,7% 3,5% 5,2% 33,3% 5,8% 2,5% 4,0% 7,7% 0,1% 2,6% 0,2% 79,2%
29,0% 6,7% 7,6% 2,8% 31,8% 5,1% 3,2% 2,8% 10,6% 0,3% 1,7% 0,3% 86,9%
20,0% 3,4% 5,3% 2,7% 41,5% 6,3% 5,1% 3,2% 12,6%   1,7%   75,6%
27,6% 5,5% 5,9% 2,5% 32,7% 6,0% 4,0% 2,7% 12,9% 0,3% 2,7%   83,7%
17,6% 5,9% 5,3% 2,5% 45,6% 6,9% 4,5% 2,3% 9,4%   1,5% 0,1% 74,5%
22,7% 5,4% 5,3% 2,5% 39,8% 5,2% 3,2% 5,0% 10,9%   2,7% 0,1% 76,1%
14,0% 4,8% 4,6% 1,7% 45,0% 7,3% 6,5% 3,5% 12,7%   1,6% 0,4% 76,9%
18,7% 31,4% 2,9% 4,8% 21,9% 1,9% 2,3% 4,2% 11,8%   3,5%   85,7%
20,9% 5,8% 4,1% 2,5% 42,7% 6,4% 4,4% 3,7% 9,5%   1,4%   78,2%
19,2% 4,9% 5,6% 5,3% 42,9% 5,9% 4,3% 3,8% 8,2%   2,9% 0,6% 79,3%
23,8% 6,4% 5,5% 3,0% 41,0% 5,4% 4,3% 2,8% 7,9%   2,7%   86,0%
19,1% 6,9% 5,6% 2,7% 39,3% 6,3% 5,7% 2,2% 11,9% 0,2% 2,5% 0,3% 81,7%
27,1% 9,7% 7,8% 4,1% 29,2% 6,1% 3,6% 3,5% 8,7% 0,2% 2,6%   85,8%
22,7% 6,6% 7,8% 3,2% 36,6% 5,4% 6,1% 2,7% 9,0%   3,0%   86,0%
25,4% 20,8% 3,9% 4,3% 28,1% 4,6% 2,9% 2,4% 7,3% 0,2% 2,6% 0,6% 80,6%
24,4% 10,0% 5,2% 1,6% 39,9% 4,7% 3,1% 1,5% 9,5%   1,1% 0,3% 85,2%
Kristinehamn 21,8% 8,7% 5,3% 3,4% 38,1% 5,7% 4,2% 3,2% 9,5% 0,1% 2,4% 0,2% 80,9%

http://www.val.se