2010-09-20 00:09:35

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Vänersborg

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 30 valdistrikt räknade

22,3%
5,3%
8,1%
5,4%
34,0%
7,7%
6,0%
4,7%
5,6%
0,1%
0,0%
0,0%
0,8%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,1%
+3,6
2006: 77,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5080 22,3% +1390 +5,3 3690 17,0%
C Centerpartiet 1207 5,3% -707 -3,5 1914 8,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1834 8,1% +279 +0,9 1555 7,2%
KD Kristdemokraterna 1222 5,4% -306 -1,7 1528 7,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7754 34,0% -1049 -6,5 8803 40,5%
V Vänsterpartiet 1753 7,7% +539 +2,1 1214 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 1360 6,0% +507 +2,0 853 3,9%
SD Sverigedemokraterna 1070 4,7% +604 +2,6 466 2,1%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 1275 5,6% +210 +0,7 1065 4,9%
K Kommunistiska Partiet 29 0,1% -47 -0,2 76 0,4%
RS Rättvisepartiet Socialisterna            
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4   -74 -0,3 78 0,4%
ÖVR Övriga partier 186 0,8% -285 -1,4 471 2,2%
  Giltiga röster 22774 100,0% +1061   21713 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 714 3,0% +60 +0,1 654 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 76 0,3% +66 +0,3 10  
VDT Valdeltagande 23564 81,1% +1187 +3,6 22377 77,5%
  Antal röstberättigade 29059   +193   28866  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Vänersborg

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
25,7% 7,6% 8,1% 5,5% 28,9% 7,2% 5,9% 4,8% 5,5% 0,1%     0,7% 3,1% 0,3% 82,9%
24,6% 2,6% 10,0% 4,5% 32,3% 10,6% 7,1% 3,1% 4,7%       0,5% 3,2% 0,3% 81,1%
23,5% 1,9% 10,4% 4,2% 33,1% 9,4% 6,9% 4,8% 4,6% 0,1%   0,1% 0,8% 3,2% 0,7% 82,2%
30,9% 1,9% 13,2% 4,4% 26,7% 6,7% 9,0% 2,7% 4,1%       0,4% 4,1% 0,4% 88,6%
25,1% 3,7% 11,4% 4,1% 33,2% 6,7% 6,1% 3,6% 5,3% 0,2%     0,7% 3,2% 0,2% 87,5%
20,0% 2,3% 7,7% 4,0% 33,2% 12,8% 10,1% 4,1% 4,4% 0,3%   0,1% 1,1% 4,2% 0,5% 73,1%
24,9% 2,9% 7,8% 3,4% 37,0% 7,2% 5,9% 3,6% 5,5%       1,7% 3,2% 0,4% 82,9%
31,8% 3,7% 4,7% 5,0% 23,7% 4,4% 5,9% 7,8% 12,5%       0,6%     82,1%
29,2% 3,2% 9,8% 5,6% 27,9% 8,6% 7,1% 3,6% 4,4%       0,7% 2,0% 0,3% 81,9%
26,2% 23,0% 1,6% 4,7% 25,0% 5,1% 2,5% 5,1% 6,4%       0,4% 2,4% 0,2% 85,2%
26,2% 17,3% 4,0% 12,5% 22,9% 2,6% 1,6% 6,4% 5,9%       0,5% 2,4% 0,3% 79,4%
15,2% 31,0% 4,4% 10,1% 20,5% 4,0% 3,4% 6,1% 4,7%       0,7% 3,9%   89,8%
26,3% 21,7% 2,9% 7,1% 20,0% 6,9% 1,4% 7,7% 5,1%       0,9% 3,8% 0,3% 82,4%
25,5% 12,6% 5,5% 4,1% 26,1% 8,0% 4,8% 6,2% 5,7%       1,4% 4,2%   86,0%
27,8% 16,6% 4,2% 4,6% 21,7% 6,1% 3,4% 7,2% 7,8%       0,6% 2,8%   80,0%
29,3% 11,4% 5,8% 6,8% 22,8% 5,7% 2,8% 8,3% 6,9% 0,1%     0,3% 3,2% 0,2% 81,3%
20,4% 1,8% 11,2% 4,0% 36,3% 7,3% 9,5% 2,7% 5,6% 0,2%   0,1% 0,8% 2,5% 0,2% 87,8%
18,2% 2,5% 8,0% 5,2% 40,3% 8,3% 6,1% 4,6% 5,7% 0,2%     0,9% 3,0% 0,3% 79,0%
17,1% 2,1% 8,3% 3,8% 41,3% 10,9% 5,2% 5,8% 4,2%       1,3% 3,2% 0,2% 73,4%
22,1% 2,4% 11,6% 5,6% 33,8% 8,7% 6,5% 3,0% 5,6% 0,4%     0,3% 2,6% 0,3% 86,9%
10,4% 2,3% 6,2% 3,0% 48,8% 8,9% 6,5% 6,4% 5,0% 0,3%     2,2% 2,6% 1,1% 67,1%
19,2% 2,4% 10,9% 5,5% 34,8% 9,0% 8,5% 4,8% 4,3%       0,7% 3,4% 0,6% 77,0%
24,9% 2,2% 11,6% 5,7% 32,6% 5,0% 7,2% 4,2% 5,3%       1,3% 2,5%   85,4%
10,0% 1,9% 5,5% 2,6% 51,6% 10,1% 5,5% 6,8% 4,3% 0,3%     1,3% 3,1% 0,4% 69,8%
7,4% 0,8% 4,4% 3,0% 58,4% 8,6% 4,1% 7,2% 4,4% 0,2%     1,5% 1,6% 0,3% 61,9%
28,8% 4,1% 6,8% 6,3% 24,0% 5,9% 9,8% 4,5% 9,1%       0,7% 1,6% 0,7% 87,1%
18,7% 2,6% 6,8% 5,8% 40,6% 7,7% 5,4% 3,7% 7,6% 0,3%   0,1% 0,7% 3,7% 0,3% 85,6%
16,6% 2,1% 6,3% 6,4% 44,7% 8,3% 4,6% 3,9% 6,3% 0,4%     0,4% 4,7% 0,2% 84,7%
23,7% 9,6% 4,8% 6,9% 29,4% 6,2% 6,2% 5,3% 7,2%       0,7% 2,3%   84,8%
21,3% 1,9% 9,5% 4,9% 35,1% 9,6% 6,7% 3,4% 6,8% 0,2%     0,6% 3,7% 0,4% 80,0%
15,6% 2,4% 6,1% 6,2% 44,7% 8,8% 4,4% 5,1% 5,2% 0,4%     1,1% 2,6% 0,2% 78,6%
19,6% 1,4% 8,7% 6,1% 42,3% 7,3% 5,7% 2,6% 5,4%       0,9% 2,8% 0,2% 87,6%
Vänersborg 22,3% 5,3% 8,1% 5,4% 34,0% 7,7% 6,0% 4,7% 5,6% 0,1%     0,8% 3,0% 0,3% 81,1%

http://www.val.se