2010-09-20 01:16:26

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Tjörn

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 12 valdistrikt räknade

27,2%
5,0%
14,2%
11,8%
24,0%
2,5%
4,8%
3,4%
6,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,7%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,4%
+1,4
2006: 80,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2613 27,2% +428 +3,4 2185 23,8%
C Centerpartiet 478 5,0% -48 -0,8 526 5,7%
FP Folkpartiet liberalerna 1370 14,2% +4 -0,6 1366 14,9%
KD Kristdemokraterna 1134 11,8% -233 -3,1 1367 14,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2308 24,0% -131 -2,6 2439 26,6%
V Vänsterpartiet 240 2,5% -50 -0,7 290 3,2%
MP Miljöpartiet de gröna 462 4,8% +124 +1,1 338 3,7%
SD Sverigedemokraterna 327 3,4% +195 +2,0 132 1,4%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 597 6,2% +185 +1,7 412 4,5%
K Kommunistiska Partiet 8 0,1% -15 -0,2 23 0,3%
RS Rättvisepartiet Socialisterna            
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 17 0,2% -48 -0,5 65 0,7%
ÖVR Övriga partier 63 0,7% +26 +0,3 37 0,4%
  Giltiga röster 9617 100,0% +437   9180 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 317 3,2% -4 -0,2 321 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,2% +18 +0,2 3  
VDT Valdeltagande 9955 82,4% +451 +1,4 9504 80,9%
  Antal röstberättigade 12088   +341   11747  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
27,8% 3,6% 15,0% 20,9% 17,2% 1,8% 4,6% 2,5% 5,5% 0,6%   0,1% 0,3% 3,0% 0,2% 87,5%
16,9% 2,5% 9,0% 46,8% 15,9% 1,0% 1,5% 2,5% 4,0%         2,4%   92,0%
25,8% 4,0% 11,6% 7,4% 29,6% 3,5% 7,2% 3,0% 7,2%     0,1% 0,5% 2,7% 0,3% 82,1%
24,8% 6,6% 9,4% 19,3% 20,3% 1,6% 3,1% 5,4% 8,4%       1,0% 3,8%   77,9%
31,8% 2,9% 20,3% 12,6% 18,7% 1,9% 2,5% 3,1% 5,5%     0,2% 0,6% 3,3%   83,4%
33,6% 4,8% 20,6% 7,7% 20,4% 2,5% 3,9% 1,8% 3,7%     0,3% 0,6% 2,4% 0,6% 81,6%
18,8% 8,5% 10,7% 5,6% 31,9% 3,2% 4,0% 4,9% 10,7% 0,3%     1,4% 4,5% 0,3% 76,6%
26,7% 6,8% 12,2% 7,1% 26,5% 2,9% 5,1% 4,8% 6,3%     0,6% 1,0% 4,2% 0,1% 81,6%
31,0% 4,1% 16,8% 7,1% 24,0% 2,8% 4,7% 2,8% 6,0%     0,2% 0,4% 3,1% 0,2% 87,1%
26,0% 6,2% 14,5% 7,3% 24,0% 3,2% 7,2% 3,7% 7,2% 0,1%   0,2% 0,4% 3,3% 0,2% 81,7%
25,3% 4,9% 11,2% 7,0% 33,6% 2,6% 6,6% 3,5% 4,4%     0,1% 0,8% 2,6% 0,2% 81,1%
19,4% 2,5% 5,0% 55,6% 11,3%   3,8%   2,5%         1,8% 0,6% 86,3%
Tjörn 27,2% 5,0% 14,2% 11,8% 24,0% 2,5% 4,8% 3,4% 6,2% 0,1%   0,2% 0,7% 3,2% 0,2% 82,4%

http://www.val.se