2010-09-20 09:33:19

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Valnatt - Ängelholm

Samtliga 20 valdistrikt räknade

37,8%
6,8%
5,7%
5,1%
26,0%
2,4%
6,1%
7,5%
2,5%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,2%
+1,2
2006: 79,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Ängelholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 9273 37,8% +545 +0,6 8728 37,2%
C Centerpartiet 1675 6,8% -199 -1,2 1874 8,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1410 5,7% +56   1354 5,8%
KD Kristdemokraterna 1257 5,1% -292 -1,5 1549 6,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6368 26,0% +78 -0,8 6290 26,8%
V Vänsterpartiet 590 2,4%   -0,1 590 2,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1491 6,1% +689 +2,7 802 3,4%
SD Sverigedemokraterna 1844 7,5% +632 +2,4 1212 5,2%
ÖVR Övriga partier 616 2,5% -447 -2,0 1063 4,5%
  Giltiga röster 24524 100,0% +1062   23462 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 643 2,5%   -0,1 643 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 72 0,3% +66 +0,3 6  
VDT Valdeltagande 25239 80,2% +1128 +1,2 24111 79,0%
  Antal röstberättigade 31463   +947   30516  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Ängelholm

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
39,3% 7,6% 6,1% 4,9% 23,8% 2,3% 5,8% 7,8% 2,4% 2,4% 0,1% 81,4%
41,4% 5,4% 5,9% 4,1% 26,5% 2,1% 6,9% 4,6% 3,2% 3,8%   82,0%
37,6% 11,7% 4,9% 4,6% 21,5% 2,8% 5,6% 8,8% 2,5% 3,7% 0,1% 79,7%
29,4% 3,7% 5,2% 3,9% 38,9% 2,5% 6,7% 7,0% 2,8% 2,1% 0,3% 78,8%
45,2% 5,5% 8,7% 5,9% 22,2% 1,8% 4,8% 4,5% 1,4% 2,1% 0,1% 88,2%
51,3% 9,2% 6,5% 4,7% 14,7% 1,4% 5,1% 5,1% 2,0% 1,7%   88,4%
32,6% 9,0% 5,1% 5,8% 27,7% 2,2% 6,1% 9,4% 2,1% 2,7%   79,2%
33,3% 8,0% 4,1% 5,1% 30,2% 1,9% 4,7% 9,6% 3,1% 2,2% 0,1% 75,2%
47,8% 6,4% 8,2% 5,2% 17,0% 1,5% 5,7% 5,6% 2,6% 1,3% 0,3% 86,3%
30,6% 9,6% 5,2% 5,7% 21,4% 3,5% 5,5% 16,1% 2,3% 2,3%   77,3%
47,6% 6,0% 7,0% 3,6% 17,5% 2,5% 7,4% 5,4% 3,0% 2,0% 0,2% 81,7%
36,2% 6,0% 5,4% 5,4% 28,2% 2,5% 6,4% 7,2% 2,6% 2,7% 0,5% 79,0%
38,1% 11,9% 5,0% 5,9% 20,6% 2,1% 4,2% 10,1% 2,2% 2,5% 0,2% 75,7%
42,4% 3,7% 6,1% 7,3% 19,9% 3,3% 8,1% 6,7% 2,4% 2,5% 0,5% 78,3%
37,0% 4,2% 5,0% 6,1% 29,2% 1,8% 6,6% 7,0% 3,1% 2,4% 0,3% 80,4%
37,7% 16,8% 3,7% 5,8% 14,8% 1,8% 3,5% 14,2% 1,8% 3,0% 0,7% 79,1%
30,0% 4,1% 4,1% 3,6% 37,5% 3,6% 6,6% 6,8% 3,7% 3,5% 0,6% 73,4%
42,5% 5,2% 5,6% 5,4% 25,8% 1,9% 7,1% 5,1% 1,5% 2,1% 0,2% 84,6%
42,1% 3,6% 5,0% 5,2% 28,0% 1,6% 4,4% 6,4% 3,7% 2,6% 0,8% 86,0%
32,5% 5,2% 6,8% 4,9% 32,5% 3,2% 7,4% 4,9% 2,6% 3,3%   84,2%
25,3% 4,2% 3,8% 4,8% 40,9% 3,3% 6,9% 7,8% 3,1% 2,3% 1,3% 67,0%
33,8% 5,2% 7,4% 4,6% 31,4% 2,3% 7,2% 6,3% 1,9% 2,5% 0,5% 81,5%
Ängelholm 37,8% 6,8% 5,7% 5,1% 26,0% 2,4% 6,1% 7,5% 2,5% 2,5% 0,3% 80,2%

http://www.val.se