2010-09-20 01:52:21

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Värmlands län

Samtliga 176 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
19,5% 10,3% 6,3% 1,7% 47,5% 6,0% 4,6% 3,9% 0,2% 1,6% 0,3% 74,7%
11,6% 27,9% 2,1% 2,7% 30,1% 1,4% 0,6% 1,9% 21,7% 1,9% 0,4% 66,1%
15,5% 7,1% 5,1% 3,3% 48,1% 8,6% 2,7% 3,7% 5,7% 1,7% 0,4% 78,8%
16,2% 9,8% 4,2% 2,9% 56,0% 4,1% 2,9% 3,8%   1,3% 0,3% 81,2%
20,5% 12,2% 2,4% 0,6% 53,4% 4,1% 3,0% 3,5% 0,3% 2,1% 0,7% 77,4%
9,8% 12,5% 8,6% 0,7% 50,2% 11,3% 2,2% 4,6% 0,2% 1,5% 0,1% 78,8%
26,7% 5,1% 7,5% 8,6% 39,8% 4,2% 5,5% 2,6%   1,3% 0,5% 86,7%
27,5% 6,0% 7,6% 4,6% 37,3% 5,2% 7,9% 3,3% 0,6% 1,5% 0,3% 82,5%
21,0% 14,7% 4,6% 4,9% 40,5% 4,2% 5,6% 3,7% 0,8% 1,8% 0,7% 81,8%
27,2% 11,3% 5,8% 3,4% 38,3% 6,9% 3,9% 3,2%   1,8% 0,3% 81,5%
1,9% 19,0% 14,8% 0,3% 52,8% 6,7% 0,7% 3,6% 0,1% 0,8% 0,7% 79,6%
14,5% 12,2% 1,1% 2,7% 53,2% 10,0% 2,6% 3,5% 0,2% 1,8% 1,7% 76,7%
16,3% 35,8% 4,9% 1,7% 29,7% 3,7% 4,2% 3,7%   1,6% 0,5% 80,4%
15,4% 27,6% 2,7% 2,5% 27,7% 1,1% 2,9% 4,9% 15,3% 1,5% 0,4% 78,4%
23,5% 10,6% 2,6% 1,7% 48,1% 7,9% 2,5% 2,8% 0,3% 1,5% 0,4% 73,2%
11,5% 24,8% 12,2% 4,8% 36,6% 1,6% 0,6% 2,3% 5,6% 1,8% 0,3% 67,9%
Värmlands län 21,6% 12,2% 6,2% 3,5% 40,7% 5,3% 4,9% 3,4% 2,1% 1,6% 0,4% 79,4%

http://www.val.se