2010-09-20 01:08:40

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Valnatt - Skellefteå syd-östra

Samtliga 21 valdistrikt räknade

9,7%
5,8%
12,3%
5,0%
52,2%
8,4%
4,9%
1,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,5%
+1,9
2006: 81,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Skellefteå syd-östra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 3 +1 2
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 -1 17
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna      
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Skellefteå syd-östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2167 9,7% +486 +1,8 1681 7,8%
C Centerpartiet 1292 5,8% -234 -1,3 1526 7,1%
FP Folkpartiet liberalerna 2748 12,3% -18 -0,6 2766 12,9%
KD Kristdemokraterna 1112 5,0% -286 -1,6 1398 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11683 52,2% +482 -0,1 11201 52,2%
V Vänsterpartiet 1887 8,4% +38 -0,2 1849 8,6%
MP Miljöpartiet de gröna 1102 4,9% +375 +1,5 727 3,4%
SD Sverigedemokraterna 383 1,7% +116 +0,5 267 1,2%
ÖVR Övriga partier 25 0,1% -8   33 0,2%
  Giltiga röster 22399 100,0% +951   21448 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 247 1,1% -163 -0,8 410 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 94 0,4% +83 +0,4 11 0,1%
VDT Valdeltagande 22740 83,5% +871 +1,9 21869 81,5%
  Antal röstberättigade 27249   +418   26831  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Skellefteå syd-östra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
12,7% 5,0% 14,7% 4,5% 49,6% 7,1% 5,1% 1,3% 0,1% 1,1% 0,4% 82,7%
9,8% 5,1% 16,3% 6,6% 47,9% 6,6% 6,0% 1,7% 0,1% 0,7%   89,8%
7,2% 4,7% 6,7% 5,1% 61,7% 8,7% 2,6% 2,9% 0,4% 0,4% 0,9% 83,8%
9,9% 6,0% 9,7% 6,3% 50,6% 9,9% 3,9% 3,4% 0,4% 1,0%   85,7%
10,1% 4,4% 13,4% 3,4% 50,5% 9,0% 7,4% 1,6% 0,2% 1,3% 0,1% 84,5%
7,3% 11,9% 6,9% 8,6% 52,1% 8,9% 2,3% 2,0%   1,5%   85,0%
6,3% 3,0% 9,7% 4,5% 60,5% 9,5% 4,6% 1,7% 0,1% 1,1% 1,3% 85,0%
11,6% 17,4% 8,5% 8,2% 35,4% 12,0% 4,0% 2,7% 0,1% 1,3% 0,9% 79,2%
12,2% 22,0% 8,4% 8,4% 33,6% 8,9% 4,4% 1,9% 0,1% 1,3%   83,2%
9,6% 4,5% 11,5% 3,8% 57,4% 7,6% 4,3% 1,2% 0,2% 1,0% 0,5% 76,4%
11,7% 3,7% 22,9% 4,4% 47,4% 5,4% 4,0% 0,4%   0,9%   90,9%
9,0% 4,8% 14,2% 4,3% 53,0% 7,9% 5,5% 1,3%   1,0% 0,4% 89,8%
6,2% 3,9% 8,6% 2,7% 62,0% 8,7% 4,8% 3,1%   1,3% 0,4% 83,7%
14,9% 7,8% 17,2% 6,1% 41,7% 6,5% 4,7% 1,0% 0,1% 1,1%   81,2%
10,0% 5,1% 13,4% 4,7% 52,8% 7,3% 5,4% 1,4%   1,4% 0,2% 79,1%
8,2% 5,1% 16,7% 4,6% 50,2% 7,0% 6,4% 1,6% 0,2% 1,0% 0,2% 84,8%
6,0% 3,5% 6,1% 3,8% 65,4% 9,2% 3,0% 2,9% 0,1% 1,3%   79,9%
6,8% 4,8% 6,8% 4,8% 58,2% 12,5% 4,3% 1,8%   0,9% 0,3% 81,5%
16,1% 4,2% 16,7% 5,1% 44,4% 7,6% 5,0% 1,0%   1,0% 0,6% 79,0%
6,6% 3,2% 11,0% 4,9% 58,7% 9,9% 4,5% 0,9% 0,3% 1,2% 1,5% 89,5%
12,6% 5,0% 15,0% 4,3% 46,4% 7,7% 7,9% 1,2%   1,0% 0,6% 83,4%
Skellefteå syd-östra 9,7% 5,8% 12,3% 5,0% 52,2% 8,4% 4,9% 1,7% 0,1% 1,1% 0,4% 83,5%

http://www.val.se