2010-09-20 00:23:18

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Valnatt - Örebro Sydöstra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 20 valdistrikt räknade

22,1%
5,2%
8,9%
7,9%
37,3%
6,9%
6,7%
4,9%
0,2%
0,0%
M C FP KD S V MP SD K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,6%
+2,0
2006: 81,6%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Örebro Sydöstra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 4   4
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6   6
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 16 -1 17

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Sydöstra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4596 22,1% +1132 +3,5 3464 18,6%
C Centerpartiet 1073 5,2% -328 -2,4 1401 7,5%
FP Folkpartiet liberalerna 1862 8,9% -84 -1,5 1946 10,5%
KD Kristdemokraterna 1645 7,9% -113 -1,5 1758 9,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7756 37,3% +1151 +1,8 6605 35,5%
V Vänsterpartiet 1431 6,9% +70 -0,4 1361 7,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1396 6,7% +107 -0,2 1289 6,9%
SD Sverigedemokraterna 1010 4,9% +289 +1,0 721 3,9%
K Kommunistiska Partiet 39 0,2% +39 +0,2    
ÖVR Övriga partier 10   -50 -0,3 60 0,3%
  Giltiga röster 20818 100,0% +2213   18605 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 307 1,4% -102 -0,7 409 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 94 0,4% +92 +0,4 2  
VDT Valdeltagande 21219 83,6% +2203 +2,0 19016 81,6%
  Antal röstberättigade 25377   +2075   23302  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Sydöstra

Område M C FP KD S V MP SD K ÖVR BLANK OG VDT
32,9% 3,6% 13,8% 8,5% 28,5% 3,7% 4,9% 4,2%     0,3% 0,5% 91,7%
27,0% 4,0% 12,3% 7,2% 30,7% 5,5% 10,1% 2,9% 0,1% 0,1% 1,2% 0,3% 87,5%
24,1% 3,2% 10,2% 5,9% 35,6% 7,7% 10,2% 2,7% 0,5%   3,1% 0,3% 80,4%
37,8% 4,3% 10,1% 8,1% 27,8% 3,2% 5,7% 2,8% 0,1% 0,1% 1,5% 1,0% 89,3%
16,4% 14,7% 4,4% 7,3% 33,5% 4,2% 4,2% 15,1%   0,2% 1,0% 0,3% 84,5%
21,8% 5,2% 10,0% 6,3% 31,9% 10,0% 11,4% 3,2% 0,1% 0,1% 1,8% 0,6% 84,3%
6,4% 1,9% 3,6% 7,5% 61,6% 7,4% 4,6% 6,1% 0,5% 0,2% 0,8% 0,1% 72,7%
6,1% 1,2% 2,8% 7,6% 61,5% 9,4% 5,0% 6,3% 0,1%   1,1% 0,4% 72,6%
21,7% 3,6% 9,3% 11,5% 36,7% 6,0% 8,4% 2,5% 0,3%   1,1% 0,3% 83,7%
16,8% 9,2% 4,8% 7,4% 44,3% 4,3% 4,6% 8,4%   0,3% 0,8%   78,6%
22,6% 3,6% 10,0% 6,3% 36,1% 8,3% 7,4% 5,2% 0,5%   1,3% 0,7% 81,4%
23,5% 14,6% 5,2% 12,1% 27,5% 6,3% 3,7% 6,9% 0,3%   1,2% 0,5% 87,8%
24,2% 10,6% 8,5% 10,9% 26,8% 5,6% 6,8% 6,8%     1,7% 0,5% 86,3%
15,5% 7,7% 4,5% 15,5% 39,8% 6,4% 3,1% 7,4% 0,1%   1,8% 0,3% 81,7%
28,9% 3,3% 13,6% 7,0% 30,9% 7,7% 6,0% 2,6% 0,1%   1,5% 0,8% 84,9%
20,0% 10,6% 5,3% 10,3% 38,5% 3,6% 3,3% 8,2% 0,1% 0,1% 1,1% 0,5% 87,2%
25,4% 4,0% 14,4% 5,9% 34,0% 5,4% 6,8% 4,1%     1,3% 0,5% 85,6%
26,4% 3,7% 10,4% 5,4% 36,5% 7,6% 6,9% 3,0% 0,1%   1,7% 0,1% 87,0%
18,7% 3,4% 9,3% 5,3% 41,9% 10,3% 7,2% 3,7% 0,1% 0,1% 1,7% 0,1% 88,4%
11,7% 3,4% 6,4% 4,7% 46,8% 12,1% 8,9% 5,5% 0,5%   1,6% 0,8% 75,1%
Örebro Sydöstra 22,1% 5,2% 8,9% 7,9% 37,3% 6,9% 6,7% 4,9% 0,2%   1,4% 0,4% 83,6%

http://www.val.se