2010-09-20 00:06:45

Val till kommunfullmäktige i Borås - Valnatt - Borås 2

Samtliga 26 valdistrikt räknade

28,9%
3,7%
8,9%
4,5%
31,8%
6,6%
6,5%
6,6%
1,8%
0,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD VÄG SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,2%
+2,0
2006: 78,1%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Borås 2

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7   7
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 -1 8
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
VÄG Vägvalet   -1 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Totalt 24   24

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Borås 2

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5913 28,9% +745 +2,0 5168 26,9%
C Centerpartiet 751 3,7% -177 -1,2 928 4,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1812 8,9% +271 +0,8 1541 8,0%
KD Kristdemokraterna 910 4,5% -268 -1,7 1178 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6500 31,8% -137 -2,7 6637 34,5%
V Vänsterpartiet 1357 6,6% +43 -0,2 1314 6,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1331 6,5% +556 +2,5 775 4,0%
SD Sverigedemokraterna 1344 6,6% +831 +3,9 513 2,7%
VÄG Vägvalet 375 1,8% -287 -1,6 662 3,4%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 135 0,7% -335 -1,8 470 2,4%
ÖVR Övriga partier 13 0,1% -17 -0,1 30 0,2%
  Giltiga röster 20441 100,0% +1225   19216 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 329 1,6% -70 -0,5 399 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 55 0,3% +46 +0,2 9  
VDT Valdeltagande 20825 80,2% +1201 +2,0 19624 78,1%
  Antal röstberättigade 25974   +860   25114  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borås 2

Område M C FP KD S V MP SD VÄG SPI ÖVR BLANK OG VDT
20,4% 2,6% 7,9% 4,4% 40,4% 5,7% 7,5% 8,8% 1,5% 0,7% 0,2% 1,3%   76,2%
26,3% 1,9% 7,2% 3,8% 34,7% 7,1% 6,7% 8,7% 3,0% 0,6%   1,2% 0,3% 80,2%
33,5% 2,2% 10,1% 5,1% 26,4% 5,6% 6,3% 7,9% 2,6% 0,2% 0,2% 2,5%   82,8%
36,2% 3,9% 10,8% 5,3% 20,9% 6,3% 7,5% 6,8% 1,3% 1,1%   2,5%   84,7%
40,6% 3,7% 10,2% 5,2% 21,6% 3,0% 7,2% 5,4% 2,4% 0,7%   1,7% 0,5% 88,6%
37,9% 2,7% 9,8% 5,6% 23,5% 7,7% 5,4% 5,9% 0,9% 0,5% 0,1% 1,3% 0,9% 76,9%
22,0% 3,1% 11,6% 3,7% 35,0% 9,8% 6,7% 4,5% 2,4% 1,2%   0,8% 0,8% 81,3%
36,3% 3,1% 10,5% 5,9% 24,2% 4,9% 7,3% 4,7% 2,7% 0,4% 0,1% 1,4% 0,3% 82,6%
32,3% 1,9% 11,5% 4,6% 30,5% 6,2% 6,2% 4,2% 1,8% 0,6%   1,6% 0,1% 81,3%
41,7% 3,5% 12,0% 4,7% 19,0% 6,8% 3,9% 5,2% 2,3% 0,8% 0,2% 1,6% 0,1% 84,1%
43,7% 2,5% 10,5% 3,3% 19,8% 5,3% 7,5% 4,9% 1,6% 0,9%   1,3%   83,8%
42,8% 2,0% 10,3% 6,1% 21,0% 4,8% 6,8% 4,1% 1,4% 0,7%   1,6% 0,9% 82,5%
27,0% 3,5% 11,0% 5,5% 31,0% 5,7% 6,7% 6,7% 1,6% 1,3% 0,1% 1,0% 0,2% 84,8%
25,4% 4,8% 7,2% 8,0% 29,0% 6,8% 8,2% 7,8% 2,6% 0,1%   1,5%   83,2%
22,9% 2,9% 11,9% 5,4% 31,9% 8,3% 6,1% 7,4% 2,6% 0,3% 0,2% 1,3%   81,2%
27,0% 2,4% 11,3% 5,3% 35,0% 5,6% 5,6% 3,6% 3,3% 0,9%   2,3%   91,5%
15,2% 2,3% 5,2% 3,1% 47,7% 9,1% 7,0% 6,5% 2,2% 1,8%   0,4% 0,4% 61,9%
41,3% 2,6% 11,5% 4,4% 19,9% 6,4% 7,6% 4,9% 1,1% 0,4% 0,1% 2,0% 0,5% 77,2%
28,2% 2,5% 10,5% 3,8% 31,4% 7,6% 8,2% 5,7% 1,6% 0,4% 0,1% 2,0% 0,2% 79,3%
15,8% 1,2% 6,1% 3,3% 43,8% 12,5% 7,8% 8,4% 0,7% 0,5%   1,8% 0,3% 69,6%
23,2% 1,7% 7,8% 5,3% 35,7% 10,6% 6,5% 7,4% 1,1% 0,6% 0,1% 1,4% 0,5% 77,5%
21,5% 10,0% 6,4% 2,7% 39,9% 5,4% 3,8% 8,0% 1,2% 0,9% 0,1% 1,2% 0,2% 86,2%
23,0% 5,4% 6,0% 2,2% 39,9% 4,4% 7,0% 8,8% 3,0% 0,2% 0,1% 2,1% 0,2% 84,3%
19,3% 25,7% 4,0% 4,5% 27,5% 6,2% 6,7% 4,2% 2,0%     1,9% 0,2% 80,8%
17,9% 3,4% 3,8% 2,4% 49,4% 8,3% 4,5% 8,4% 1,2% 0,7%   2,7%   75,2%
19,6% 3,8% 5,8% 3,4% 48,1% 4,0% 4,1% 9,4% 1,4% 0,4% 0,1% 1,8%   81,3%
Borås 2 28,9% 3,7% 8,9% 4,5% 31,8% 6,6% 6,5% 6,6% 1,8% 0,7% 0,1% 1,6% 0,3% 80,2%

http://www.val.se