2010-09-20 01:01:09

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Valnatt - Kungälv 2

Samtliga 13 valdistrikt räknade

29,0%
8,1%
10,3%
5,7%
26,3%
2,9%
5,6%
5,2%
6,7%
0,2%
M C FP KD S V MP SD UtvP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 86,4%
+1,9
2006: 84,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kungälv 2

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9   9
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 -3 11
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
UtvP Utvecklingspartiet 2 +2  
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungälv 2

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4215 29,0% +582 +1,1 3633 28,0%
C Centerpartiet 1176 8,1% -238 -2,8 1414 10,9%
FP Folkpartiet liberalerna 1497 10,3% +312 +1,2 1185 9,1%
KD Kristdemokraterna 826 5,7% -205 -2,2 1031 7,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3822 26,3% -545 -7,3 4367 33,6%
V Vänsterpartiet 416 2,9% -26 -0,5 442 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 808 5,6% +266 +1,4 542 4,2%
SD Sverigedemokraterna 752 5,2% +496 +3,2 256 2,0%
UtvP Utvecklingspartiet 969 6,7% +969 +6,7    
ÖVR Övriga partier 36 0,2% -89 -0,7 125 1,0%
  Giltiga röster 14517 100,0% +1522   12995 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 189 1,3% -47 -0,5 236 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 36 0,2% +28 +0,2 8 0,1%
VDT Valdeltagande 14742 86,4% +1503 +1,9 13239 84,5%
  Antal röstberättigade 17054   +1392   15662  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungälv 2

Område M C FP KD S V MP SD UtvP ÖVR BLANK OG VDT
25,4% 10,2% 9,9% 3,7% 28,8% 5,5% 6,1% 6,7% 3,1% 0,4% 1,6% 0,6% 85,4%
24,4% 14,5% 5,9% 7,5% 21,8% 4,2% 6,1% 5,8% 9,4% 0,3% 1,6% 0,6% 89,7%
27,9% 9,4% 10,4% 5,6% 27,4% 1,9% 5,0% 6,3% 5,8% 0,2% 1,2%   87,4%
32,1% 6,6% 12,2% 3,6% 17,0% 2,3% 6,4% 4,7% 14,4% 0,5% 1,6% 0,4% 87,8%
32,9% 3,1% 15,3% 6,0% 19,5% 1,0% 4,3% 2,5% 15,2% 0,1% 0,6%   84,4%
34,9% 8,4% 6,2% 5,7% 27,2% 2,8% 5,6% 5,8% 3,2% 0,2% 2,1% 0,7% 86,4%
32,2% 10,6% 9,7% 5,3% 20,9% 2,4% 6,8% 5,3% 6,8%   1,3% 0,3% 86,7%
25,9% 10,7% 8,0% 5,1% 28,1% 4,0% 3,9% 8,4% 5,8% 0,1% 2,5% 0,7% 85,3%
24,4% 14,2% 7,9% 4,7% 25,5% 4,3% 7,4% 4,4% 7,1% 0,1% 1,5%   87,0%
33,1% 6,6% 11,2% 7,2% 26,7% 2,0% 5,5% 3,3% 4,4%   0,9% 0,1% 89,7%
27,4% 4,0% 12,2% 6,5% 34,9% 3,2% 3,3% 4,0% 4,3% 0,2% 0,8% 0,1% 83,0%
25,3% 5,0% 14,3% 7,7% 29,7% 2,8% 7,3% 2,9% 3,7% 1,2%   0,1% 90,0%
26,7% 3,9% 10,4% 5,1% 33,4% 3,0% 4,7% 7,5% 5,1% 0,2% 1,4%   82,2%
Kungälv 2 29,0% 8,1% 10,3% 5,7% 26,3% 2,9% 5,6% 5,2% 6,7% 0,2% 1,3% 0,2% 86,4%

http://www.val.se