2010-09-20 01:15:08

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Valnatt - Härryda västra valkrets

Samtliga 8 valdistrikt räknade

29,9%
6,4%
12,0%
3,7%
20,4%
4,2%
9,1%
3,2%
6,0%
4,8%
0,3%
M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 86,1%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Härryda västra valkrets är nytt eller har ändrats inför detta val.

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Härryda västra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7 +7  
C Centerpartiet 2 +2  
FP Folkpartiet liberalerna 3 +3  
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 +5  
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna 2 +2  
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
KomP Kommunpartiet 2 +2  
SPP Sportpartiet 1 +1  
Totalt 25 +25  

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Härryda västra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3085 29,9%        
C Centerpartiet 658 6,4%        
FP Folkpartiet liberalerna 1242 12,0%        
KD Kristdemokraterna 383 3,7%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2106 20,4%        
V Vänsterpartiet 433 4,2%        
MP Miljöpartiet de gröna 944 9,1%        
SD Sverigedemokraterna 333 3,2%        
KomP Kommunpartiet 623 6,0%        
SPP Sportpartiet 494 4,8%        
ÖVR Övriga partier 31 0,3%        
  Giltiga röster 10332 100,0%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 98 0,9%        
OG Ogiltiga röster - övriga 52 0,5%        
VDT Valdeltagande 10482 86,1%        
  Antal röstberättigade 12173          

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Härryda västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR BLANK OG VDT
30,2% 10,5% 13,1% 4,4% 15,0% 3,7% 10,0% 2,5% 6,2% 4,1% 0,2% 1,1% 0,6% 89,7%
12,5% 6,2% 6,6% 1,6% 38,3% 8,4% 9,1% 5,6% 8,9% 2,6% 0,2% 1,2% 0,5% 72,3%
25,3% 4,7% 10,6% 4,3% 26,5% 5,2% 8,2% 3,5% 8,6% 3,0%   0,7% 0,4% 84,2%
34,8% 5,3% 16,4% 3,3% 15,0% 2,5% 9,9% 1,9% 5,9% 4,9% 0,2% 0,8% 0,1% 90,9%
31,0% 5,5% 10,9% 4,9% 20,5% 4,4% 9,4% 2,3% 5,1% 4,5% 1,5%   0,6% 87,7%
35,3% 7,1% 14,4% 4,3% 12,8% 3,5% 9,1% 1,6% 6,4% 5,3% 0,2% 1,0% 0,1% 93,1%
29,5% 4,3% 11,3% 4,5% 25,0% 3,9% 6,9% 4,8% 4,3% 5,6%   1,2% 0,8% 83,7%
35,8% 7,1% 11,7% 2,5% 15,0% 2,9% 9,8% 4,1% 3,6% 7,5%   1,5% 0,7% 87,5%
Härryda västra valkrets 29,9% 6,4% 12,0% 3,7% 20,4% 4,2% 9,1% 3,2% 6,0% 4,8% 0,3% 0,9% 0,5% 86,1%

http://www.val.se