2010-09-20 00:31:05

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Valnatt - Kungsbacka västra valkrets

Samtliga 19 valdistrikt räknade

46,9%
5,9%
13,2%
4,8%
12,1%
1,8%
5,4%
2,8%
4,9%
1,1%
1,1%
0,0%
M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 87,1%
+1,3
2006: 85,8%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka västra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 14 +1 13
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 1 -2 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4 -1 5
V Vänsterpartiet   -1 1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
Kbabo Kungsbackaborna 2   2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Din F DIN FRAMTID      
Totalt 30 -1 31

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka västra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11218 46,9% +1869 +4,8 9349 42,1%
C Centerpartiet 1415 5,9% -224 -1,5 1639 7,4%
FP Folkpartiet liberalerna 3151 13,2% +320 +0,4 2831 12,8%
KD Kristdemokraterna 1143 4,8% -616 -3,1 1759 7,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2887 12,1% -610 -3,7 3497 15,8%
V Vänsterpartiet 437 1,8% -92 -0,6 529 2,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1296 5,4% +553 +2,1 743 3,3%
SD Sverigedemokraterna 660 2,8% +395 +1,6 265 1,2%
Kbabo Kungsbackaborna 1165 4,9% +67 -0,1 1098 4,9%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 269 1,1% -181 -0,9 450 2,0%
Din F DIN FRAMTID 254 1,1% +254 +1,1    
ÖVR Övriga partier 10   -13 -0,1 23 0,1%
  Giltiga röster 23905 100,0% +1722   22183 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 225 0,9% -34 -0,2 259 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 99 0,4% +91 +0,4 8  
VDT Valdeltagande 24229 87,1% +1779 +1,3 22450 85,8%
  Antal röstberättigade 27819   +1664   26155  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungsbacka västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR BLANK OG VDT
55,1% 4,8% 14,1% 4,7% 5,3% 1,0% 4,0% 2,4% 6,9% 1,1% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% 89,0%
50,1% 5,9% 11,4% 4,3% 11,0% 1,8% 3,3% 1,8% 8,0% 1,2% 1,3%   0,8% 0,2% 87,7%
58,3% 4,0% 11,7% 6,0% 6,9% 1,2% 4,8% 1,8% 4,0% 0,6% 0,7% 0,1% 1,2% 0,2% 90,5%
46,4% 3,8% 18,7% 6,6% 9,6% 0,7% 6,3% 2,6% 4,8% 0,5%     0,6% 0,5% 88,7%
52,9% 4,4% 23,7% 5,3% 3,3% 0,5% 4,0% 1,6% 2,4% 1,0% 0,8% 0,1% 0,5% 0,5% 90,9%
51,6% 4,8% 14,3% 4,6% 9,9% 1,9% 5,1% 3,2% 3,8% 0,2% 0,5% 0,1% 0,9% 0,4% 86,0%
48,0% 4,9% 11,4% 5,5% 11,9% 1,7% 5,1% 3,3% 5,8% 1,3% 1,1%   0,6% 0,6% 85,8%
47,9% 4,6% 11,7% 3,8% 12,5% 1,4% 7,0% 2,9% 5,2% 1,9% 1,1%   1,0% 0,6% 87,8%
47,1% 3,9% 10,8% 4,6% 14,3% 1,2% 5,8% 3,3% 6,5% 1,2% 1,3%   1,0% 0,3% 88,3%
59,1% 2,8% 21,8% 4,1% 3,4% 0,8% 2,7% 1,6% 2,4% 0,6% 0,8%   0,3% 0,1% 91,4%
57,9% 4,4% 12,0% 4,0% 8,0% 0,8% 3,2% 2,2% 5,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,6% 0,2% 88,6%
39,1% 10,7% 8,9% 4,1% 17,5% 2,1% 7,1% 3,3% 3,4% 0,7% 2,9% 0,1% 1,5% 0,4% 87,7%
38,0% 16,1% 8,8% 4,8% 13,5% 2,1% 5,7% 3,1% 4,6% 1,0% 2,1% 0,1% 1,5% 1,3% 86,3%
42,6% 9,9% 11,2% 4,6% 12,9% 2,7% 5,8% 4,3% 4,1% 0,9% 0,9% 0,1% 0,6% 0,3% 87,6%
42,6% 9,7% 11,5% 5,3% 12,3% 1,9% 6,5% 3,1% 4,2% 0,9% 2,2%   0,6% 0,1% 88,9%
34,4% 3,5% 17,2% 4,5% 22,2% 3,0% 5,3% 2,7% 4,4% 1,8% 1,1%   1,2% 0,5% 82,3%
23,3% 4,1% 10,4% 3,6% 32,1% 5,7% 7,0% 4,6% 6,1% 1,9% 1,2%   1,9% 0,8% 76,2%
48,4% 4,2% 10,1% 5,6% 11,3% 2,5% 7,8% 2,7% 4,0% 2,2% 1,2%   1,0% 0,2% 88,8%
39,4% 10,7% 8,9% 5,0% 15,3% 1,9% 7,8% 3,0% 5,6% 1,6% 0,7% 0,1% 1,5% 0,7% 84,3%
Kungsbacka västra valkrets 46,9% 5,9% 13,2% 4,8% 12,1% 1,8% 5,4% 2,8% 4,9% 1,1% 1,1%   0,9% 0,4% 87,1%

http://www.val.se