2010-09-20 01:42:13

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Valnatt - Botkyrka Södra

Samtliga 23 valdistrikt räknade

26,8%
1,9%
6,9%
2,9%
25,2%
4,2%
6,2%
4,5%
3,4%
17,9%
0,2%
M C FP KD S V MP SD BP TuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,9%
+1,7
2006: 77,2%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9 -1 10
C Centerpartiet   -1 1
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 -1 10
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
BP Botkyrkapartiet 1 -1 2
TuP Tullingepartiet 6 +5 1
Totalt 33   33

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6735 26,8% -4 -2,7 6739 29,5%
C Centerpartiet 468 1,9% -93 -0,6 561 2,5%
FP Folkpartiet liberalerna 1741 6,9% -707 -3,8 2448 10,7%
KD Kristdemokraterna 718 2,9% -431 -2,2 1149 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6343 25,2% -708 -5,6 7051 30,9%
V Vänsterpartiet 1045 4,2% -157 -1,1 1202 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1569 6,2% +306 +0,7 1263 5,5%
SD Sverigedemokraterna 1121 4,5% +634 +2,3 487 2,1%
BP Botkyrkapartiet 853 3,4% -316 -1,7 1169 5,1%
TuP Tullingepartiet 4489 17,9% +3790 +14,8 699 3,1%
ÖVR Övriga partier 47 0,2% -36 -0,2 83 0,4%
  Giltiga röster 25129 100,0% +2278   22851 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 221 0,9% -158 -0,8 379 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 130 0,5% +115 +0,4 15 0,1%
VDT Valdeltagande 25480 78,9% +2235 +1,7 23245 77,2%
  Antal röstberättigade 32278   +2182   30096  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Botkyrka Södra

Område M C FP KD S V MP SD BP TuP ÖVR BLANK OG VDT
17,1% 2,0% 7,6% 3,6% 15,5% 2,8% 7,3% 1,3% 1,0% 41,7%   0,6% 0,9% 82,0%
14,9% 1,5% 4,8% 1,7% 20,4% 2,9% 5,4% 3,0% 0,8% 44,7%   0,5% 0,2% 84,3%
19,0% 1,2% 5,3% 2,2% 13,7% 3,7% 4,0% 1,0% 1,4% 48,4% 0,2% 0,6% 0,6% 84,9%
10,5% 1,0% 5,1% 1,1% 20,2% 3,4% 5,9% 3,0% 2,1% 47,6% 0,2% 1,0% 1,6% 83,8%
17,0% 1,8% 6,2% 2,1% 16,9% 3,3% 8,6% 1,2% 1,3% 41,3% 0,3% 1,0%   88,7%
15,9% 1,2% 5,1% 1,9% 20,9% 4,2% 5,9% 1,4% 1,2% 42,2% 0,1% 0,4% 0,3% 89,3%
21,9% 1,4% 6,1% 3,0% 14,7% 2,5% 6,5% 0,9% 0,5% 42,6%   0,4% 0,8% 89,9%
21,8% 2,1% 8,8% 2,5% 12,0% 3,2% 6,1% 1,4% 0,7% 41,4%   0,7% 0,3% 85,0%
19,4% 1,5% 4,7% 2,5% 14,5% 1,9% 5,0% 1,4% 1,1% 47,9% 0,1% 0,4% 0,4% 85,8%
28,3% 1,3% 9,0% 3,0% 31,8% 5,1% 7,8% 5,5% 6,4% 1,2% 0,4% 0,7% 0,1% 75,3%
17,2% 2,3% 4,8% 2,6% 39,6% 9,1% 8,6% 7,6% 7,0% 0,6% 0,5% 1,1% 0,4% 69,1%
23,3% 1,6% 7,2% 3,6% 39,0% 5,2% 7,6% 8,3% 3,9% 0,3%   1,2%   73,3%
29,2% 2,0% 7,0% 4,2% 36,7% 5,0% 5,4% 5,8% 4,0% 0,4% 0,3% 1,2% 0,3% 75,1%
37,8% 2,9% 9,2% 5,0% 25,7% 3,4% 5,9% 5,4% 4,2% 0,3% 0,1% 1,6%   83,3%
41,1% 2,3% 7,6% 3,8% 24,6% 3,4% 5,1% 5,6% 6,3% 0,3%   1,4% 0,6% 85,5%
40,4% 1,4% 5,6% 3,0% 28,0% 4,2% 6,9% 5,6% 4,1% 0,3% 0,4% 0,8% 0,6% 77,0%
20,0% 1,2% 4,0% 3,2% 46,9% 8,7% 7,2% 5,1% 3,1% 0,2% 0,1% 1,0% 1,0% 54,8%
18,6% 0,6% 5,5% 3,4% 48,0% 7,8% 6,3% 5,2% 3,9% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 66,4%
21,0% 1,2% 3,4% 4,1% 39,8% 6,0% 6,7% 10,4% 6,5% 0,1% 0,5% 1,2% 0,4% 57,4%
30,7% 2,8% 7,4% 3,2% 30,2% 4,9% 6,1% 4,5% 10,0% 0,1% 0,1% 1,3% 0,2% 81,1%
50,9% 2,6% 20,8% 1,7% 12,4% 2,1% 3,5% 3,7% 2,1% 0,1%   0,6% 0,6% 88,2%
38,0% 1,8% 5,5% 2,5% 28,2% 4,1% 5,7% 9,8% 3,8% 0,4% 0,2% 0,7% 1,2% 83,3%
46,9% 3,8% 7,2% 2,5% 18,7% 2,4% 6,6% 7,7% 3,1% 0,8% 0,4% 1,3% 0,3% 83,3%
Botkyrka Södra 26,8% 1,9% 6,9% 2,9% 25,2% 4,2% 6,2% 4,5% 3,4% 17,9% 0,2% 0,9% 0,5% 78,9%

http://www.val.se