2010-09-20 00:22:20

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Valnatt - Huddinge Östra

Samtliga 28 valdistrikt räknade

33,0%
2,5%
8,0%
3,8%
23,4%
4,5%
7,6%
4,8%
3,9%
8,0%
0,5%
M C FP KD S V MP SD HP DP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,6%
+1,0
2006: 78,6%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10 +2 8
C Centerpartiet 1 +1  
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 -2 9
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
HP Huddingepartiet 1   1
DP Drevvikenpartiet 3 -1 4
Totalt 31 +1 30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Huddinge Östra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 9203 33,0% +2164 +5,4 7039 27,6%
C Centerpartiet 693 2,5% +120 +0,2 573 2,2%
FP Folkpartiet liberalerna 2226 8,0% +130 -0,2 2096 8,2%
KD Kristdemokraterna 1066 3,8% -198 -1,1 1264 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6532 23,4% -739 -5,1 7271 28,5%
V Vänsterpartiet 1259 4,5% +29 -0,3 1230 4,8%
MP Miljöpartiet de gröna 2121 7,6% +1005 +3,2 1116 4,4%
SD Sverigedemokraterna 1338 4,8% +504 +1,5 834 3,3%
HP Huddingepartiet 1096 3,9% +123 +0,1 973 3,8%
DP Drevvikenpartiet 2224 8,0% -772 -3,8 2996 11,7%
ÖVR Övriga partier 149 0,5% +33 +0,1 116 0,5%
  Giltiga röster 27907 100,0% +2399   25508 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 262 0,9% -133 -0,6 395 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 145 0,5% +137 +0,5 8  
VDT Valdeltagande 28314 79,6% +2403 +1,0 25911 78,6%
  Antal röstberättigade 35567   +2618   32949  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Huddinge Östra

Område M C FP KD S V MP SD HP DP ÖVR BLANK OG VDT
38,6% 3,3% 7,7% 3,4% 17,4% 3,3% 7,6% 5,7% 12,6% 0,3% 0,2% 1,1% 0,5% 81,6%
31,7% 2,4% 9,8% 3,3% 16,4% 3,2% 6,0% 3,5% 1,0% 22,4% 0,4% 0,6% 0,5% 86,0%
24,3% 2,6% 6,9% 3,1% 28,0% 5,5% 9,3% 6,2% 1,2% 12,5% 0,6% 0,5% 0,6% 76,5%
23,1% 1,5% 6,8% 4,1% 38,4% 6,2% 9,8% 6,8% 2,8%   0,6% 0,9% 0,7% 75,1%
41,2% 4,7% 9,4% 5,4% 19,8% 3,0% 7,7% 4,5% 3,5% 0,1% 0,8% 1,4% 0,3% 87,9%
26,0% 2,2% 8,8% 4,3% 34,7% 5,5% 7,6% 8,0% 1,9%   1,0% 1,1% 0,9% 75,2%
46,7% 3,0% 10,4% 4,7% 16,6% 3,1% 6,6% 4,0% 4,4%   0,6% 1,0% 0,3% 86,9%
37,3% 1,7% 5,8% 3,1% 12,9% 2,4% 3,1% 2,7% 0,1% 30,5% 0,2% 0,3%   79,4%
39,1% 1,9% 8,9% 3,5% 19,3% 2,2% 8,1% 4,1% 12,2% 0,2% 0,5% 1,0% 0,2% 86,7%
30,6% 2,2% 7,0% 4,9% 31,7% 6,0% 8,1% 5,5% 3,1% 0,2% 0,7% 1,0% 0,2% 77,7%
46,5% 2,1% 12,2% 5,4% 16,3% 2,5% 9,6% 2,0% 3,0%   0,3% 1,0% 0,2% 87,8%
37,5% 2,7% 10,8% 3,3% 9,7% 1,3% 6,2% 2,1% 0,2% 26,0% 0,1% 0,1% 0,5% 90,0%
42,6% 3,7% 7,6% 3,5% 14,9% 4,2% 11,5% 4,1% 6,9% 0,2% 0,8% 0,7% 0,2% 83,5%
46,0% 3,8% 11,2% 6,3% 16,8% 1,7% 7,9% 2,4% 3,2%   0,6% 0,7% 0,4% 87,2%
36,2% 1,2% 8,0% 4,2% 13,0% 3,6% 4,6% 3,4% 0,2% 25,3% 0,2% 0,9% 0,7% 81,2%
41,1% 3,1% 11,6% 5,5% 17,1% 3,8% 9,3% 4,8% 3,4%   0,3% 0,9% 0,6% 84,3%
43,4% 3,2% 12,2% 5,6% 17,5% 3,3% 6,9% 4,3% 3,3%   0,3% 0,4%   85,8%
42,7% 2,7% 10,7% 8,2% 19,3% 2,6% 6,1% 4,0% 3,2%   0,6% 0,5%   88,8%
27,7% 2,4% 7,1% 3,4% 33,3% 6,6% 8,4% 7,1% 3,2%   0,7% 1,3% 0,6% 75,8%
24,2% 1,6% 5,5% 3,2% 29,9% 5,6% 8,9% 6,4% 0,7% 13,4% 0,7% 2,4% 0,4% 72,9%
26,6% 3,5% 3,6% 1,2% 10,8% 3,2% 7,9% 5,1% 35,9% 1,2% 0,9% 0,5% 0,8% 78,0%
14,1% 1,3% 3,5% 1,6% 47,4% 10,1% 7,1% 4,8% 1,1% 8,1% 1,1% 0,5% 1,1% 64,6%
19,2% 1,3% 4,4% 3,3% 36,7% 6,6% 8,5% 6,2% 0,2% 13,2% 0,4% 1,0% 1,1% 70,9%
19,9% 1,4% 3,8% 4,1% 30,1% 7,6% 6,8% 5,7% 0,2% 20,1% 0,5% 0,6% 0,7% 71,3%
16,7% 0,7% 3,0% 1,4% 50,5% 9,0% 6,2% 6,4% 0,2% 5,9%   1,6% 0,3% 54,1%
25,9% 2,0% 6,8% 2,0% 29,0% 6,0% 7,4% 4,7% 0,8% 14,9% 0,3% 0,9% 0,6% 81,0%
29,1% 2,3% 8,6% 1,8% 19,7% 6,1% 8,1% 3,7% 0,6% 19,2% 1,0% 1,5% 0,9% 82,3%
29,7% 2,7% 8,1% 2,6% 21,3% 4,4% 5,3% 5,5% 0,4% 19,7% 0,3% 0,6% 1,0% 80,8%
Huddinge Östra 33,0% 2,5% 8,0% 3,8% 23,4% 4,5% 7,6% 4,8% 3,9% 8,0% 0,5% 0,9% 0,5% 79,6%

http://www.val.se