2010-09-20 01:26:31

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Valnatt - Järfälla Andra

Samtliga 18 valdistrikt räknade

28,0%
3,3%
7,4%
5,3%
35,9%
6,8%
8,0%
5,0%
0,4%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 76,2%
+1,2
2006: 75,0%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Järfälla Andra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9 +1 8
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -1 12
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Järfälla Andra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5275 28,0% +783 +2,5 4492 25,5%
C Centerpartiet 618 3,3% +118 +0,4 500 2,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1387 7,4% -90 -1,0 1477 8,4%
KD Kristdemokraterna 998 5,3% -132 -1,1 1130 6,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6758 35,9% -464 -5,1 7222 41,0%
V Vänsterpartiet 1279 6,8% -51 -0,8 1330 7,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1515 8,0% +612 +2,9 903 5,1%
SD Sverigedemokraterna 943 5,0% +443 +2,2 500 2,8%
ÖVR Övriga partier 75 0,4% +5   70 0,4%
  Giltiga röster 18848 100,0% +1224   17624 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 205 1,1% -103 -0,6 308 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 128 0,7% +119 +0,6 9 0,1%
VDT Valdeltagande 19181 76,2% +1240 +1,2 17941 75,0%
  Antal röstberättigade 25179   +1255   23924  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Järfälla Andra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
17,4% 2,0% 3,8% 3,8% 48,5% 10,7% 7,9% 5,8% 0,1% 1,0% 2,1% 63,3%
13,4% 2,4% 2,2% 8,4% 50,3% 11,9% 6,6% 4,8%   0,9%   61,0%
14,8% 1,2% 3,0% 3,3% 56,1% 12,3% 6,3% 2,8% 0,3% 0,8% 1,8% 59,6%
24,6% 2,7% 7,5% 5,8% 37,4% 7,1% 8,9% 5,5% 0,5% 1,2% 1,6% 74,7%
20,1% 2,8% 4,1% 7,1% 43,8% 7,2% 9,0% 5,3% 0,6% 1,8% 1,1% 69,6%
25,8% 1,6% 5,8% 4,1% 40,8% 10,2% 6,9% 3,8% 0,9% 0,8% 0,2% 73,0%
16,7% 2,3% 4,8% 3,3% 49,6% 8,6% 6,3% 7,4% 0,9% 1,2% 0,4% 75,9%
23,5% 2,9% 7,4% 6,0% 44,5% 6,0% 6,9% 2,4% 0,4% 0,4% 0,4% 71,3%
29,4% 2,5% 6,6% 7,1% 35,5% 5,5% 6,0% 7,4%   1,6% 1,3% 83,3%
37,3% 3,7% 10,6% 6,0% 25,2% 5,1% 8,2% 4,1%   0,6% 0,3% 86,6%
41,5% 3,9% 9,4% 5,4% 23,5% 5,4% 6,8% 3,7% 0,3% 1,5% 0,2% 81,9%
42,9% 4,7% 12,8% 7,5% 19,4% 1,7% 8,2% 2,5% 0,4% 1,3% 0,4% 90,0%
29,8% 3,6% 7,8% 4,6% 33,5% 5,8% 8,4% 6,4% 0,1% 1,0% 0,4% 80,5%
25,8% 3,5% 7,3% 6,7% 31,7% 6,8% 11,9% 5,3% 1,1% 1,6% 0,8% 77,7%
24,9% 3,7% 6,3% 5,4% 36,7% 6,5% 9,8% 6,5% 0,2% 1,0%   76,2%
22,5% 2,9% 5,8% 4,5% 39,0% 8,3% 10,5% 6,0% 0,5% 0,9% 0,6% 72,6%
32,9% 3,0% 9,6% 5,8% 31,1% 5,2% 6,9% 4,8% 0,6% 1,3%   82,0%
42,8% 6,6% 11,4% 4,1% 20,2% 3,6% 7,1% 4,1% 0,1% 0,7% 1,0% 88,5%
Järfälla Andra 28,0% 3,3% 7,4% 5,3% 35,9% 6,8% 8,0% 5,0% 0,4% 1,1% 0,7% 76,2%

http://www.val.se