2010-09-20 01:47:08

Val till kommunfullmäktige i Mora - Valnatt

Samtliga 11 valdistrikt räknade

14,1%
27,0%
3,3%
4,1%
30,9%
3,7%
3,8%
3,2%
9,0%
0,8%
0,0%
M C FP KD S V MP SD MOP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,5%
+3,7
2006: 73,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 6 +1 5
C Centerpartiet 11 -2 13
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 +1 12
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
MOP Morapartiet 4 +1 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   -1 1
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1743 14,1% +309 +1,7 1434 12,5%
C Centerpartiet 3336 27,0% -363 -5,1 3699 32,2%
FP Folkpartiet liberalerna 408 3,3% -56 -0,7 464 4,0%
KD Kristdemokraterna 506 4,1% -24 -0,5 530 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3816 30,9% +554 +2,6 3262 28,4%
V Vänsterpartiet 456 3,7% -119 -1,3 575 5,0%
MP Miljöpartiet de gröna 463 3,8% +79 +0,4 384 3,3%
SD Sverigedemokraterna 395 3,2% +241 +1,9 154 1,3%
MOP Morapartiet 1115 9,0% +351 +2,4 764 6,6%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 93 0,8% -144 -1,3 237 2,1%
ÖVR Övriga partier 3   +2   1  
  Giltiga röster 12334 100,0% +830   11504 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 310 2,4% -4 -0,2 314 2,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 41 0,3% +39 +0,3 2  
VDT Valdeltagande 12685 77,5% +865 +3,7 11820 73,8%
  Antal röstberättigade 16375   +349   16026  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Mora

Område M C FP KD S V MP SD MOP SPI ÖVR BLANK OG VDT
12,2% 28,3% 2,7% 5,2% 29,3% 3,4% 3,0% 4,4% 10,3% 1,0% 0,1% 3,0%   75,2%
10,9% 21,9% 3,0% 3,8% 35,2% 4,5% 4,4% 3,1% 12,2% 1,0%   2,8%   71,6%
14,6% 31,3% 3,2% 5,0% 29,0% 3,2% 3,5% 2,6% 7,1% 0,4%   1,2%   81,1%
14,6% 23,4% 3,3% 4,7% 33,9% 3,7% 3,8% 3,6% 8,5% 0,5% 0,2% 2,3% 0,1% 77,7%
12,7% 21,8% 2,8% 5,6% 31,6% 4,2% 5,2% 5,4% 10,1% 0,7%   4,0% 0,9% 74,5%
15,8% 27,3% 4,1% 3,3% 27,9% 7,5% 4,3% 2,0% 7,3% 0,5%   2,9%   77,8%
17,3% 21,4% 4,6% 4,9% 29,5% 4,6% 5,6% 2,0% 9,2% 0,8%   1,6%   78,1%
14,9% 28,0% 2,7% 4,5% 32,9% 2,2% 3,3% 2,5% 8,3% 0,7%   2,7% 0,6% 83,1%
15,1% 31,1% 2,9% 2,8% 27,7% 4,6% 2,6% 3,6% 8,7% 1,0%   1,7% 1,7% 75,3%
10,1% 34,4% 1,8% 2,8% 33,5% 2,6% 1,6% 4,6% 7,3% 1,3%   3,1% 0,6% 78,8%
14,8% 28,3% 4,4% 2,3% 30,3% 1,7% 3,9% 2,6% 11,1% 0,6%   2,3% 0,3% 76,1%
Mora 14,1% 27,0% 3,3% 4,1% 30,9% 3,7% 3,8% 3,2% 9,0% 0,8%   2,4% 0,3% 77,5%

http://www.val.se