2010-09-19 23:20:46

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Valnatt

Samtliga 8 valdistrikt räknade

18,3%
16,4%
10,3%
2,5%
26,0%
4,1%
6,5%
2,0%
13,8%
0,0%
M C FP KD S V MP SD StröP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 71,1%
+2,1
2006: 69,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Strömstad

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7 +1 6
C Centerpartiet 6 -2 8
FP Folkpartiet liberalerna 4 +1 3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 +2 8
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +3  
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
StröP Strömstadspartiet 5 -6 11
Totalt 39   39

Preliminär röstfördelning - kommun Strömstad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1213 18,3% +342 +4,3 871 14,0%
C Centerpartiet 1087 16,4% -112 -2,9 1199 19,3%
FP Folkpartiet liberalerna 681 10,3% +202 +2,6 479 7,7%
KD Kristdemokraterna 164 2,5% -30 -0,6 194 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1721 26,0% +409 +4,9 1312 21,1%
V Vänsterpartiet 273 4,1% +10 -0,1 263 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 433 6,5% +368 +5,5 65 1,0%
SD Sverigedemokraterna 131 2,0% +109 +1,6 22 0,4%
StröP Strömstadspartiet 913 13,8% -880 -15,1 1793 28,9%
ÖVR Övriga partier 3   -4 -0,1 7 0,1%
  Giltiga röster 6619 100,0% +414   6205 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 128 1,9% +6   122 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,4% +28 +0,4 2  
VDT Valdeltagande 6777 71,1% +448 +2,1 6329 69,0%
  Antal röstberättigade 9526   +354   9172  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Strömstad

Område M C FP KD S V MP SD StröP ÖVR BLANK OG VDT
16,3% 11,1% 10,3% 1,4% 31,3% 4,2% 6,1% 2,4% 16,7% 0,1% 1,6% 0,3% 70,1%
18,7% 11,0% 9,8% 2,1% 31,8% 4,3% 6,8% 0,9% 14,6%   2,4% 0,4% 74,6%
25,6% 17,9% 22,6% 4,7% 8,1% 5,6% 6,8% 0,4% 8,1%   0,8% 0,8% 70,0%
20,1% 15,3% 11,2% 2,2% 25,3% 3,0% 7,1% 1,6% 14,0% 0,1% 2,3% 0,3% 74,9%
14,1% 25,4% 7,0% 2,6% 25,7% 4,9% 4,9% 3,8% 11,6%   2,4% 0,8% 67,6%
16,1% 31,2% 5,7% 2,5% 20,8% 4,5% 4,8% 1,6% 12,9%   1,1% 0,4% 56,5%
21,9% 12,7% 10,6% 2,0% 25,3% 3,5% 6,9% 1,7% 15,4% 0,1% 1,6% 0,4% 73,5%
19,3% 18,3% 14,2% 6,4% 16,1% 4,7% 10,4% 1,7% 8,9%   1,3% 0,4% 80,5%
Strömstad 18,3% 16,4% 10,3% 2,5% 26,0% 4,1% 6,5% 2,0% 13,8%   1,9% 0,4% 71,1%

http://www.val.se