2010-09-20 00:50:55

Val till kommunfullmäktige i Orust - Valnatt

Samtliga 12 valdistrikt räknade

23,1%
9,5%
11,1%
3,2%
27,3%
3,0%
6,8%
2,2%
11,6%
2,0%
0,1%
M C FP KD S V MP SD FPO OP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,6%
+1,9
2006: 80,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Orust

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9 +1 8
C Centerpartiet 4 -3 7
FP Folkpartiet liberalerna 5   5
KD Kristdemokraterna 1 -2 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -1 12
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 1   1
FPO Folkviljan på Orust 5 +4 1
OP Orustpartiet 1 +1  
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Orust

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2304 23,1% +451 +3,7 1853 19,4%
C Centerpartiet 948 9,5% -588 -6,5 1536 16,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1111 11,1% +6 -0,4 1105 11,5%
KD Kristdemokraterna 320 3,2% -300 -3,3 620 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2721 27,3% -92 -2,1 2813 29,4%
V Vänsterpartiet 303 3,0% -76 -0,9 379 4,0%
MP Miljöpartiet de gröna 675 6,8% +111 +0,9 564 5,9%
SD Sverigedemokraterna 221 2,2% +46 +0,4 175 1,8%
FPO Folkviljan på Orust 1158 11,6% +807 +7,9 351 3,7%
OP Orustpartiet 198 2,0% +198 +2,0    
ÖVR Övriga partier 10 0,1% -162 -1,7 172 1,8%
  Giltiga röster 9969 100,0% +401   9568 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 232 2,3% +24 +0,1 208 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 89 0,9% +84 +0,8 5 0,1%
VDT Valdeltagande 10290 82,6% +509 +1,9 9781 80,7%
  Antal röstberättigade 12453   +340   12113  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Orust

Område M C FP KD S V MP SD FPO OP ÖVR BLANK OG VDT
51,0% 10,2% 9,2% 4,1% 11,2% 1,0% 2,0% 1,0% 5,1% 5,1%   1,0%   86,8%
19,8% 16,3% 10,5% 2,8% 26,1% 3,0% 7,6% 1,9% 7,9% 4,1%   3,8% 0,4% 83,6%
23,8% 6,3% 16,3% 3,6% 29,0% 3,1% 6,1% 2,5% 6,0% 2,9% 0,4% 2,0% 0,5% 81,7%
27,1% 0,5% 24,2% 1,0% 17,9% 2,9% 2,9% 4,3% 17,4% 1,9%   0,9% 1,4% 86,5%
27,7% 4,9% 7,2% 2,9% 28,3% 4,1% 6,2% 1,7% 16,1% 1,0%   1,7% 0,2% 83,7%
15,8% 5,7% 7,1% 3,0% 28,8% 1,8% 3,8% 1,0% 32,0% 0,7% 0,3% 2,0% 0,1% 80,6%
22,7% 16,5% 8,5% 2,8% 25,0% 4,3% 10,2% 2,9% 5,2% 1,8% 0,1% 2,0% 0,9% 81,2%
27,0% 10,5% 12,0% 2,4% 33,8% 1,7% 4,9% 2,5% 4,4% 0,8%   1,7% 0,3% 82,0%
26,7% 8,8% 12,8% 3,2% 31,9% 3,0% 7,1% 1,4% 3,9% 1,2% 0,1% 1,5% 1,0% 80,6%
23,2% 11,4% 9,6% 4,8% 26,8% 3,1% 6,6% 1,9% 10,1% 2,6%   2,4% 0,9% 83,3%
19,1% 10,7% 12,6% 2,1% 19,0% 2,5% 6,4% 2,8% 22,7% 2,0%   4,4% 3,1% 86,0%
24,2% 7,2% 11,3% 3,7% 27,5% 4,3% 10,5% 3,6% 5,7% 2,0%   1,4% 1,1% 83,4%
Orust 23,1% 9,5% 11,1% 3,2% 27,3% 3,0% 6,8% 2,2% 11,6% 2,0% 0,1% 2,3% 0,9% 82,6%

http://www.val.se