2010-09-20 01:15:08

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Valnatt

Samtliga 18 valdistrikt räknade

29,6%
6,1%
11,7%
3,5%
21,9%
4,3%
8,3%
4,5%
6,3%
3,4%
0,3%
M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,7%
+1,8
2006: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 15 +2 13
C Centerpartiet 3   3
FP Folkpartiet liberalerna 6   6
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -4 15
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 4 +1 3
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
KomP Kommunpartiet 4 +1 3
SPP Sportpartiet 1 +1  
Totalt 51 +2 49

Preliminär röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6239 29,6% +1218 +3,3 5021 26,3%
C Centerpartiet 1279 6,1% -3 -0,6 1282 6,7%
FP Folkpartiet liberalerna 2460 11,7% +88 -0,7 2372 12,4%
KD Kristdemokraterna 730 3,5% -355 -2,2 1085 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4617 21,9% -876 -6,8 5493 28,8%
V Vänsterpartiet 907 4,3% +2 -0,4 905 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1757 8,3% +608 +2,3 1149 6,0%
SD Sverigedemokraterna 956 4,5% +533 +2,3 423 2,2%
KomP Kommunpartiet 1335 6,3% +115   1220 6,4%
SPP Sportpartiet 711 3,4% +711 +3,4    
ÖVR Övriga partier 55 0,3% -84 -0,5 139 0,7%
  Giltiga röster 21046 100,0% +1957   19089 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 257 1,2% -117 -0,7 374 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 98 0,5% +77 +0,4 21 0,1%
VDT Valdeltagande 21401 84,7% +1917 +1,8 19484 82,9%
  Antal röstberättigade 25260   +1760   23500  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Härryda

Område M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR BLANK OG VDT
29,9% 6,4% 12,0% 3,7% 20,4% 4,2% 9,1% 3,2% 6,0% 4,8% 0,3% 0,9% 0,5% 86,1%
30,2% 10,5% 13,1% 4,4% 15,0% 3,7% 10,0% 2,5% 6,2% 4,1% 0,2% 1,1% 0,6% 89,7%
12,5% 6,2% 6,6% 1,6% 38,3% 8,4% 9,1% 5,6% 8,9% 2,6% 0,2% 1,2% 0,5% 72,3%
25,3% 4,7% 10,6% 4,3% 26,5% 5,2% 8,2% 3,5% 8,6% 3,0%   0,7% 0,4% 84,2%
34,8% 5,3% 16,4% 3,3% 15,0% 2,5% 9,9% 1,9% 5,9% 4,9% 0,2% 0,8% 0,1% 90,9%
31,0% 5,5% 10,9% 4,9% 20,5% 4,4% 9,4% 2,3% 5,1% 4,5% 1,5%   0,6% 87,7%
35,3% 7,1% 14,4% 4,3% 12,8% 3,5% 9,1% 1,6% 6,4% 5,3% 0,2% 1,0% 0,1% 93,1%
29,5% 4,3% 11,3% 4,5% 25,0% 3,9% 6,9% 4,8% 4,3% 5,6%   1,2% 0,8% 83,7%
35,8% 7,1% 11,7% 2,5% 15,0% 2,9% 9,8% 4,1% 3,6% 7,5%   1,5% 0,7% 87,5%
29,4% 5,8% 11,4% 3,2% 23,4% 4,4% 7,6% 5,8% 6,6% 2,0% 0,2% 1,5% 0,4% 83,4%
25,3% 4,1% 23,4% 5,5% 13,8% 4,0% 12,9% 5,4% 4,8% 0,3% 0,5% 1,0% 0,2% 82,6%
25,3% 5,6% 25,1% 2,4% 17,9% 3,5% 8,3% 5,4% 4,7% 1,6% 0,2% 1,2%   84,7%
31,6% 9,6% 5,5% 2,0% 27,5% 6,8% 7,8% 4,7% 3,0% 1,1% 0,4% 1,8% 0,3% 84,8%
22,5% 8,2% 7,5% 2,7% 22,3% 5,6% 7,1% 9,4% 13,3% 1,4%   1,5% 2,0% 78,3%
27,4% 7,2% 6,7% 3,2% 24,7% 4,9% 6,9% 7,5% 8,2% 2,9% 0,3% 2,1% 0,3% 81,5%
25,9% 3,1% 9,9% 3,4% 32,5% 4,4% 6,3% 5,4% 7,7% 1,2% 0,3% 1,6% 0,3% 80,8%
38,5% 2,3% 11,7% 2,9% 18,5% 3,0% 9,1% 3,9% 6,8% 3,1% 0,3% 1,6% 0,5% 88,0%
39,0% 3,5% 12,0% 4,1% 21,4% 2,7% 5,7% 2,9% 5,4% 3,1% 0,2% 1,1% 0,1% 91,8%
33,1% 4,1% 8,0% 2,5% 23,0% 5,1% 5,7% 8,1% 7,0% 3,3% 0,1% 1,0% 0,1% 80,1%
23,0% 10,9% 7,0% 3,8% 31,4% 4,6% 7,4% 5,6% 5,0% 1,3% 0,1% 1,5% 0,5% 82,7%
Härryda 29,6% 6,1% 11,7% 3,5% 21,9% 4,3% 8,3% 4,5% 6,3% 3,4% 0,3% 1,2% 0,5% 84,7%

http://www.val.se