2010-09-20 00:07:58

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Valnatt

Samtliga 26 valdistrikt räknade

21,1%
21,8%
5,7%
3,2%
31,4%
3,6%
5,0%
5,0%
1,2%
1,9%
0,0%
M C FP KD S V MP SD AP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,2%
+1,0
2006: 79,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 11 +2 9
C Centerpartiet 11 -1 12
FP Folkpartiet liberalerna 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -1 18
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
AP Samhällslistan Aktiv Politik   -2 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5370 21,1% +1029 +3,0 4341 18,2%
C Centerpartiet 5529 21,8% +174 -0,6 5355 22,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1448 5,7% +187 +0,4 1261 5,3%
KD Kristdemokraterna 819 3,2% -255 -1,3 1074 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7986 31,4% -7 -2,0 7993 33,4%
V Vänsterpartiet 922 3,6% +123 +0,3 799 3,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1278 5,0% +532 +1,9 746 3,1%
SD Sverigedemokraterna 1275 5,0% +523 +1,9 752 3,1%
AP Samhällslistan Aktiv Politik 293 1,2% -674 -2,9 967 4,0%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 474 1,9% -92 -0,5 566 2,4%
ÖVR Övriga partier 9   -44 -0,2 53 0,2%
  Giltiga röster 25403 100,0% +1496   23907 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 498 1,9% -116 -0,6 614 2,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 49 0,2% +32 +0,1 17 0,1%
VDT Valdeltagande 25950 80,2% +1412 +1,0 24538 79,2%
  Antal röstberättigade 32355   +1389   30966  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falkenberg

Område M C FP KD S V MP SD AP SPI ÖVR BLANK OG VDT
18,9% 22,2% 5,4% 3,2% 33,0% 3,8% 5,0% 5,4% 1,1% 2,0%   2,1% 0,2% 79,5%
16,0% 13,7% 5,6% 4,2% 38,5% 5,8% 6,4% 6,1% 1,5% 2,2%   2,8% 0,3% 76,6%
16,4% 12,4% 5,4% 3,1% 43,1% 5,1% 5,1% 6,1% 1,5% 1,8% 0,1% 1,6% 0,1% 77,9%
17,1% 12,1% 7,6% 3,7% 41,0% 5,7% 4,2% 5,1% 1,5% 1,9%   3,2%   80,6%
24,5% 12,9% 6,8% 3,2% 34,3% 3,9% 4,3% 4,4% 1,7% 4,0% 0,1% 2,5%   74,1%
27,0% 32,4% 3,7% 2,7% 20,2% 2,2% 2,7% 6,2% 0,1% 2,8%   1,8%   73,0%
13,8% 42,9% 2,4% 3,1% 19,2% 4,0% 5,1% 7,8% 0,7% 0,9%   1,8% 0,3% 78,8%
18,0% 34,8% 3,5% 3,9% 21,5% 4,7% 5,9% 5,3% 0,2% 2,3% 0,2% 2,9%   83,9%
25,6% 26,3% 5,3% 4,1% 24,3% 2,9% 6,0% 3,4% 0,7% 1,4%   2,0% 0,5% 86,2%
18,0% 27,9% 4,6% 3,4% 25,9% 4,3% 5,8% 8,7% 0,3% 1,1%   2,1%   81,2%
12,3% 14,1% 6,5% 2,9% 50,5% 2,1% 4,7% 3,9% 0,7% 2,3%   1,2% 0,1% 83,7%
18,8% 18,4% 5,6% 3,2% 35,4% 4,3% 5,5% 5,6% 1,9% 1,3%   1,6% 0,5% 72,9%
17,9% 24,3% 6,7% 2,1% 35,7% 2,3% 4,4% 3,8% 1,2% 1,6%   2,1% 0,1% 87,4%
16,6% 31,9% 4,0% 3,0% 27,1% 3,6% 5,3% 6,1% 1,0% 1,2%   1,7%   84,3%
23,4% 21,4% 6,0% 3,2% 29,9% 3,4% 5,1% 4,6% 1,2% 1,8%   1,8% 0,2% 80,9%
24,0% 29,0% 5,0% 2,2% 22,5% 3,4% 6,0% 5,5% 0,5% 1,7% 0,1% 1,8% 0,1% 79,0%
17,6% 29,9% 3,8% 4,4% 23,5% 4,3% 5,9% 7,9% 1,2% 1,5%   1,2%   80,7%
33,1% 22,7% 5,4% 4,7% 17,2% 2,8% 6,5% 6,5% 0,3% 0,9%   1,2% 0,2% 86,6%
20,1% 44,8% 1,6% 1,9% 20,3% 1,5% 2,0% 6,5% 0,1% 1,2%   1,6% 0,1% 75,6%
20,4% 14,7% 6,1% 2,7% 38,3% 4,6% 6,4% 3,8% 1,0% 1,9%   2,7% 0,6% 77,0%
17,3% 17,0% 6,8% 3,4% 40,2% 4,2% 2,7% 3,7% 2,3% 2,3% 0,1% 1,9% 0,6% 86,7%
30,1% 15,9% 10,2% 3,1% 25,9% 2,2% 5,1% 3,1% 1,8% 2,6%   1,9% 0,1% 84,7%
26,6% 13,9% 8,8% 3,7% 33,5% 3,0% 4,4% 3,0% 1,5% 1,7%   1,1%   86,7%
15,0% 13,4% 4,5% 3,1% 44,1% 4,9% 6,4% 4,4% 1,2% 3,0% 0,1% 1,2% 0,7% 68,5%
30,7% 33,8% 2,1% 2,2% 19,3% 2,1% 3,5% 5,0% 0,2% 1,0%   1,9% 0,1% 78,1%
28,8% 20,7% 7,6% 4,8% 22,9% 2,9% 5,0% 4,1% 1,8% 1,3% 0,1% 2,3% 0,1% 87,2%
18,6% 13,3% 8,7% 2,7% 40,9% 4,1% 6,1% 2,6% 1,6% 1,4%   2,1% 0,1% 87,0%
22,6% 19,1% 3,7% 2,3% 32,9% 3,8% 5,9% 6,8% 1,1% 1,7% 0,1% 1,7%   77,1%
Falkenberg 21,1% 21,8% 5,7% 3,2% 31,4% 3,6% 5,0% 5,0% 1,2% 1,9%   1,9% 0,2% 80,2%

http://www.val.se