2010-09-19 23:54:03

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Valnatt

Samtliga 15 valdistrikt räknade

47,1%
5,7%
9,6%
4,0%
17,6%
2,1%
6,5%
5,5%
1,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,5%
+0,2
2006: 81,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 19 +2 17
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 4 +1 3
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 -2 9
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 2   2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1   1
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7301 47,1% +1160 +5,7 6141 41,4%
C Centerpartiet 877 5,7% -257 -2,0 1134 7,6%
FP Folkpartiet liberalerna 1486 9,6% +378 +2,1 1108 7,5%
KD Kristdemokraterna 619 4,0% -368 -2,7 987 6,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2733 17,6% -807 -6,2 3540 23,9%
V Vänsterpartiet 324 2,1% +2 -0,1 322 2,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1014 6,5% +463 +2,8 551 3,7%
SD Sverigedemokraterna 859 5,5% +127 +0,6 732 4,9%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 276 1,8% -29 -0,3 305 2,1%
ÖVR Övriga partier 10 0,1% -8 -0,1 18 0,1%
  Giltiga röster 15499 100,0% +661   14838 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 206 1,3% +2   204 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 55 0,3% +46 +0,3 9 0,1%
VDT Valdeltagande 15760 81,5% +709 +0,2 15051 81,3%
  Antal röstberättigade 19341   +828   18513  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Höganäs

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
36,0% 3,0% 11,3% 2,4% 26,6% 2,7% 7,4% 6,4% 4,1%   0,7% 0,7% 81,1%
39,4% 3,2% 9,2% 3,2% 24,7% 3,1% 8,2% 6,5% 2,4%   1,3% 0,2% 77,8%
35,4% 4,7% 8,1% 3,9% 29,2% 2,3% 6,2% 8,1% 2,1% 0,1% 2,7% 0,3% 71,4%
39,2% 3,0% 10,1% 3,0% 28,8% 2,4% 6,7% 5,1% 1,7% 0,1% 1,3% 0,7% 74,7%
29,9% 2,9% 7,1% 2,8% 35,8% 2,4% 7,2% 9,1% 2,6% 0,3% 2,0% 0,1% 77,9%
38,0% 5,9% 6,7% 3,9% 27,8% 3,1% 6,0% 7,0% 1,8%   1,3% 0,6% 77,3%
45,5% 18,3% 8,7% 3,7% 11,5% 1,9% 3,2% 5,7% 1,6%   1,5% 0,8% 84,9%
45,3% 13,9% 7,1% 4,2% 14,7% 2,3% 5,3% 6,0% 1,0% 0,1% 1,2% 0,5% 79,1%
52,5% 2,4% 14,8% 5,6% 13,1% 1,3% 4,2% 5,0% 1,1%   1,5%   86,7%
48,2% 3,0% 10,6% 3,8% 19,2% 2,9% 5,4% 5,7% 1,1% 0,2% 2,6% 0,5% 84,9%
54,1% 4,0% 10,9% 4,9% 6,5% 1,8% 12,7% 4,2% 0,9%   0,9% 0,3% 83,8%
48,1% 4,6% 11,5% 5,1% 10,0% 2,7% 9,9% 5,7% 2,3% 0,1% 1,1% 0,2% 84,9%
65,5% 5,8% 9,0% 3,7% 6,4% 0,7% 4,6% 2,7% 1,4% 0,2% 1,0%   89,8%
73,0% 4,3% 8,0% 5,3% 2,7% 0,8% 3,6% 1,8% 0,5%   0,1% 0,3% 85,1%
61,3% 5,4% 9,8% 4,3% 8,6% 1,0% 4,2% 3,8% 1,6%   1,0% 0,1% 87,6%
Höganäs 47,1% 5,7% 9,6% 4,0% 17,6% 2,1% 6,5% 5,5% 1,8% 0,1% 1,3% 0,3% 81,5%

http://www.val.se