Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ångsta-Rossbol-Tand-Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ångsta-Rossbol-Tand-Näs 1591 17,3% 32,7% 28,7% 21,2% 7,2% 53,6% 46,4%   1,6%
Summa 1591 17,3% 32,7% 28,7% 21,2% 7,2% 53,6% 46,4% 1,6%

http://www.val.se