Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Frösö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 4 1259 18,4% 30,5% 21,8% 29,3% 6,8% 48,4% 51,6%   1,7%
Summa 1259 18,4% 30,5% 21,8% 29,3% 6,8% 48,4% 51,6% 1,7%

http://www.val.se