Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hackås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hackås 928 14,9% 25,1% 31,7% 28,3% 5,8% 52,2% 47,8%   1,3%
Summa 928 14,9% 25,1% 31,7% 28,3% 5,8% 52,2% 47,8% 1,3%

http://www.val.se