Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skön-Finsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Finsta 1244 19,5% 28,9% 24,6% 26,9% 6,2% 52,4% 47,6%   0,7%
Summa 1244 19,5% 28,9% 24,6% 26,9% 6,2% 52,4% 47,6% 0,7%

http://www.val.se