Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1211 19,5% 19,7% 26,4% 34,4% 5,9% 44,7% 55,3%   1,5%
Summa 1211 19,5% 19,7% 26,4% 34,4% 5,9% 44,7% 55,3% 1,5%

http://www.val.se