Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1327 20,3% 17,6% 23,9% 38,2% 6,3% 45,2% 54,8%   2,4%
Summa 1327 20,3% 17,6% 23,9% 38,2% 6,3% 45,2% 54,8% 2,4%

http://www.val.se