Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1691 17,6% 26,6% 25,5% 30,3% 7,3% 48,3% 51,7%   1,7%
Summa 1691 17,6% 26,6% 25,5% 30,3% 7,3% 48,3% 51,7% 1,7%

http://www.val.se