Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1711 19,6% 28,9% 22,0% 29,5% 7,4% 46,3% 53,7%   2,1%
Summa 1711 19,6% 28,9% 22,0% 29,5% 7,4% 46,3% 53,7% 2,1%

http://www.val.se