Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 21 Sylte S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Sylte S 1387 18,5% 31,1% 22,6% 27,8% 6,2% 52,4% 47,6%   2,0%
Summa 1387 18,5% 31,1% 22,6% 27,8% 6,2% 52,4% 47,6% 2,0%

http://www.val.se