Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Vårväderstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Vårväderstorget 1594 24,8% 30,4% 17,4% 27,4% 3,2% 50,1% 49,9%   4,9%
Summa 1594 24,8% 30,4% 17,4% 27,4% 3,2% 50,1% 49,9% 4,9%

http://www.val.se