Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Söderlingska ängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Söderlingska ängen 1350 26,1% 45,5% 17,6% 10,9% 5,9% 46,2% 53,8%   3,3%
Summa 1350 26,1% 45,5% 17,6% 10,9% 5,9% 46,2% 53,8% 3,3%

http://www.val.se