Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Svalebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Svalebo 1180 24,9% 34,2% 22,4% 18,5% 5,3% 49,3% 50,7%   3,1%
Summa 1180 24,9% 34,2% 22,4% 18,5% 5,3% 49,3% 50,7% 3,1%

http://www.val.se