Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Centrala Guldheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Centrala Guldheden 1163 29,5% 34,8% 17,5% 18,1% 6,0% 46,8% 53,2%   3,1%
Summa 1163 29,5% 34,8% 17,5% 18,1% 6,0% 46,8% 53,2% 3,1%

http://www.val.se