Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlsborgs V och ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsborgs V och ö 1607 17,4% 22,8% 21,7% 38,1% 5,2% 48,3% 51,7%   1,1%
Summa 1607 17,4% 22,8% 21,7% 38,1% 5,2% 48,3% 51,7% 1,1%

http://www.val.se