Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Martin Luther 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 3 1480 42,0% 19,9% 10,9% 27,2% 11,4% 46,4% 53,6%   1,8%
Summa 1480 42,0% 19,9% 10,9% 27,2% 11,4% 46,4% 53,6% 1,8%

http://www.val.se