Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kulladal NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulladal NO 1117 13,6% 21,0% 21,1% 44,2% 4,7% 44,9% 55,1%   1,1%
Summa 1117 13,6% 21,0% 21,1% 44,2% 4,7% 44,9% 55,1% 1,1%

http://www.val.se