Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södervärn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södervärn 1222 42,3% 35,1% 13,5% 9,1% 5,4% 50,0% 50,0%   4,3%
Summa 1222 42,3% 35,1% 13,5% 9,1% 5,4% 50,0% 50,0% 4,3%

http://www.val.se