Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Ljungby-Stidsvig mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ljungby-Stidsvig mfl 1735 16,9% 34,2% 27,8% 21,0% 6,4% 50,8% 49,2%   1,8%
Summa 1735 16,9% 34,2% 27,8% 21,0% 6,4% 50,8% 49,2% 1,8%

http://www.val.se